Úvodní stránka

ŠKOLY


Ikonka

VYHLEDÁVÁNÍ


Ikonka

CIZOJAZYČNÉ
VERZE

ZŠ 28.října

Úplná ZŠ s ekologickým zaměřením a rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ředitelka: PaedDr. Radmila Zhořová

zástupci: Mgr. Marie Bártová, Mgr. Eva Brázdová

sekretariát: Eva Opltová

ekonomka: Helena Adamcová

Kapacita školy: 800 žáků.

WWW stránky: www.tisnov-zs28.cz

VÝUKA:

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8, a 9. ročník podle programu ŠVP Květnice

5. ročník podle programu Základní škola

ZŠ nám. 28. října Kapacita školy je 800 žáků, průměrně ji navštěvuje 660 dětí. Mezi hlavní vybavení patří odborné učebny – jazyková, chemická, přírodopisná, fyzikální, dramatická, dvě počítačové, učebna s interaktivní tabulí, hudební výchovy, dílny, školní kuchyňka. Škola disponuje žákovskou knihovnou, dvěma tělocvičnami, venkovním areálem pro výuku tělesné výchovy a školním pozemkem. Součástí je pět oddělení školní družiny a školní jídelna s výběrem ze dvou jídel.

Priority školy:

  • Ekologie
  • Matematika a přírodovědné předměty
  • Informatika a využití výpočetní techniky ve vyučování
  • Cizí jazyky
  • Zdravá škola
  • Volnočasové aktivity

Na II. stupni si žáci mohou vybrat z řady volitelných a nepovinných předmětů.

Na škole pracují čtyři oddělení školní družiny (vedoucí paní Eva Bořková - telefon viz škola) a pro stravování slouží dětem i pedagogickým pracovníkům prostorná školní jídelna (vedoucí paní Marie Šenkýřová - tel.: 549 415630).

Na škole je umístěná Stálá výstava o vrchu Květnice - informace na tel. 549 415 629, Mgr. Barbora Kulhánková.

Na škole jsou realizovány projekty: Ekoškola, Zdravá škola, Prevence sociálně-patologických jevů, Podpora a zlepšování podmínek výuky Informačních technologií v souladu s implementací ŠVP Květnice (projekt z Evropského sociálního fondu – viz www.tisnov-zs28.cz)

Na začátek stránky • Copyright © Město Tišnov • Webmaster: Kamil AugustýnProhlášení o přístupnosti
• Stránky generuje Redy - redakční systém pro obce