Zpět

Výbory zastupitelstva

Výbory zřizuje dle ustanovení §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo, jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo obce vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor.

Výbor pro strategické plánování a rozvoj města

  Poznámka
Předseda Bc. Jiří Dospíšil starosta
jiri.dospisil@tisnov.cz
Místopředseda Ing. Tomáš Komprs místarosta
tomas.komprs@tisnov.cz
Tajemnice Ing. Veronika Šebková zaměstnanec MěÚ Tišnov
veronika.sebkova@tisnov.cz
Členové Ing. Petr Bábor, Ph.D. zastupitel
baborpetr@gmail.com
Ing. Zuzana Brzobohatá zastupitelka
zuzana.brzobohata@centrum.cz
Jiří Habart zastupitel
habek@seznam.cz
Lenka Knechtová
zastupitelka
lenka.knechtova@gmail.com
Ing. Vladimíra Knoflíčková zastupitelka
vladimira.knoflickova@fincentrum.com
Zdeněk Kunický zastupitel
zdenek.kunicky@seznam.cz
MUDr. Veronika Pozděnová zastupitelka
pozdenovav@seznam.cz 
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. radní
martin.sebera@tisnov.cz
Jan Schneider zastupitel
janschneider2014@email.cz
Ing. Karel Souček místostarosta
karel.soucek@tisnov.cz
Ing. František Svoboda zastupitel
frant.svoboda@gmail.com
Ing. Václav Šikula místostarosta
vaclav.sikula@tisnov.cz
PaedDr. Radmila Zhořová zastupitelka
zhorova@tisnov-zs28.cz

Výbor finanční

Zápisy z jednání

 

Poznámka
Předseda Ing. František Svoboda zastupitel
frant.svoboda@gmail.com
Místopředsedkyně Ing. Michaela Škopíková
Tajemnice Jitka Halamová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov
jitka.halamova@tisnov.cz
Členové Ing. Eva Fuchsová
Ing. Dalibor Ježek
Martin Klouda
Ing. Vladimíra Knoflíčková zastupitelka
vladimira.knoflickova@fincentrum.com
Bc. Zdenek Krutek
Vladimír Lieberzeit
RNDr. Petr Peška  
Ing. Radek Pleskač  
Helena Randová

 


Výbor kontrolní

Zápisy z jednání

  Poznámka
Předsedkyně Ing. Zuzana Brzobohatá zastupitelka
zuzana.brzobohata@centrum.cz
Místopředseda Ing. Miloslav Ondráček  
Tajemník Ing. Albín Mašek zaměstnanec MěÚ Tišnov
albin.masek@tisnov.cz
Členové Zdeněk Hájek
Jiří Habart zastupitel
habek@seznam.cz
Martin Pilný
Jan Křehlík  
Jiří Kappel  
JUDr. Karel Maláska
Ing. Ivo Dušek  


Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb

Zápisy z jednání

  Poznámka
Předsedkyně Lenka Knechtová
Místopředsedkyně Ing. Mgr. Marie Sendlerová  
Tajemník Mgr. Michal Kudláček zaměstnanec MěÚ Tišnov
michal.kudlacek@tisnov.cz
Členové Ludmila Cvrkalová  
Ing. Marcela Dvořáková  
Ing. Jiřina Frýbová  
PhDr. Michaela Hofstetrová Knotková  
PhDr. Jana Hutařová  
Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová  
Ing. Petra Kratochvílová  
Mgr. Tomáš Laušman, B.Th.  
Rudolf Lálík  
Petra Moudrá  
Eduard Seidl  
Božena Suzová  
Ing. Mgr. Jana Wildová  


Osadní výbor Hájek - Hajánky

  Poznámka
Předseda Ladislav Kotouček  
Místopředsedkyně Hana Chromá  
Členové
Pavlína Pospíšilová  
Jaroslav Girszewski  
Luděk Křivánek  
Petr Malášek  
Martin Nejez