Zpět

Komise rady

Rada obce může zřídit dle ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní orgány komise.

Zápisy z jednání komisí z předchozích volebních období naleznete zde.

Komise pro komunikaci a média

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předsedkyně Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová  
Místopředsedkyně Mgr. Pavla Hanusová  
Tajemnice MgA. Alena Ochrymčuková  zaměstnanec MěKS Tišnov
produkce@kulturatisnov.cz
Členové Mgr. Jan Brdíčko  
Ing. Jan Kos  
Mgr. Barbora Kulhánková  
Mgr. Dagmar Lanková  
Mgr. Jana Rohlínková  
Mgr. Roman Skřepek  


Komise pro občanské záležitosti

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předseda Rudolf Vrzal
Mistopředsedkyně PaedDr. Petra Kappelová  
Tajemnice Ing. Dagmar Dvořáková zaměstnanec MěÚ Tišnov
dagmar.dvorakova@tisnov.cz
Členové Jarmila Ondrová  
Mgr. Zdeňka Dohnálková zdenka.dohnalkova@gmail.com
Marie Lieberzeitová  
Alena Cecavová  
Ludmila Babáková  


Komise životního prostředí

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předseda Jan Křehlík
Místopředseda Ing. Bc. Karel Souček
Tajemnice Ing. Milena Valentová zaměstnanec MěÚ Tišnov
milena.valentova@tisnov.cz
Členové Ivana Zapletalová  
Radovan Klusák  
Ing. Alena Moudrákul
Ing. Hana Ondrušková  
Mgr. Barbora Kulhánková  
Ing. Libuše Čermáková

 

Ing. Václav Drhlík

 

Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

 

Ing. František Mach

 

Mgr. Bohumil Kabeš  
Ing. Petra Kratochvílová  
Ing. Zdeněk Pásek  

 

Komise bezpečnosti a prevence kriminality

 Poznámka
Předseda Štěpán Pilný
Místopředseda Jiří Habart 

zastupitel
habek@seznam.cz

Tajemník Mgr. Michal Kudláček zaměstnanec MěÚ Tišnov
michal.kudlacek@tisnov.cz
Členové Jiří Bracek
 
Jakub Greguš
 
Marián Mojžíš  
Michal Koláček  
Ing. Radek Pleskač  
Aleš Trtílek  
Mgr. Richard Mašek, DiS.
 
Mgr. Lukáš Visingr
 
Miroslav Kettner  
Bc. Marek Wágner  

Komise majetková

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předseda Ing. Karel Souček místostarosta
karel.soucek@tisnov.cz
Místopředseda Aleš Navrátil  
Tajemnice Marcela Benešová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov
marcela.benesova@tisnov.cz
Členové Ing. Petra Dokládalová  
Ing. Jiřina Frýbová  
Milan Halouzka  
Bc. Zdenek Krutek
Bohumila Malásková

Tomáš Vala  
Mgr. David Vávra  

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předsedkyně Mgr. Lucie Borková  
Místopředsedkyně PaedDr. Radmila Zhořová zastupitelka
zhorova@tisnov-zs28.cz
Tajemnice Ing. Božena Veverková zaměstnanec MěÚ Tišnov
bozena.veverkova@tisnov.cz
Členové Bronislav Bauer

Mgr. Jan Duda  
Václav Kappel  
PaedDr. Petra Kappelová  
Jana Konečná  
Bc. Šárka Ondráčková  
Mgr. Milan Růžička  
Mgr. Kateřina Smutná  
Mgr. Lenka Šmardová  
Mgr. Karel Švábenský  
Mgr. Iva Valová  

Komise sportovní

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předseda Mgr. Martin Sebera, Ph.D. radní
martin.sebera@tisnov.cz
Místopředseda Jan Schneider zastupitel
janschneider2014@email.cz
Tajemnice Ing. Božena Veverková zaměstnanec MěÚ Tišnov
bozena.veverkova@tisnov.cz
Členové Mgr. Marek Babák  
Mgr. Věra Dvořáčková  
Ing. Gabriel Greguš  
Mgr. Petr Jůza  
MUDr. Michaela Krupková  
Zdeněk Kunický  
Mgr. Lucie Mácová  
Veronika Patzelová  
Štěpán Pilný  
Karel Pohanka  
Mgr. Karel Švábenský  
Martin Volena  
Jiřina Zezulová  

Komise bytová

 Poznámka
Předsedkyně Iva Havlátová  
Místopředsedkyně Mgr. Marie Permedlová  
Tajemnice Kateřina Smetanová zaměstnanec MěÚ Tišnov
katerina.smetanova@tisnov.cz
Členové        Milena Ševčíková  
Květa Kučerová  
Lukáš Iwkowicz
MUDr. Lea Chroustová
Eduard Seidl  
Michala Dvořáková  
Mgr. Michal Kudláček zaměstnanec MěÚ Tišnov
michal.kudlacek@tisnov.cz

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Zápisy z jednání

 Poznámka
Předsedkyně PaedDr. Petra Kappelová

Místopředseda Jan Schneider zastupitel
janschneider2014@email.cz
Tajemnice MgA. Alena Ochrymčuková zaměstnanec MěKS Tišnov
produkce@kulturatisnov.cz
Členové Věra Kovaříková  
Mgr. Eva Brázdová  
Mgr. Miloš Buček  
Ing. Miroslav Pálka  
Michal Kadlec  
PhDr. Irena Ochrymčuková
Ing. Radka Štěpanovská, PhD.  
Miloš Sysel  
Robert Rohlínek  
Mgr. Tomáš Zouhar  
PhDr. Josef Zacpal  

Komise likvidační a škodní

 Poznámka
Předsedkyně Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
zastupitelka
zuzana.brzobohata@centrum.cz  
Tajemnice Kateřina Lepková zaměstnanec MěÚ Tišnov
katerina.lepkova@tisnov.cz
Členové Ing. Albín Mašek zaměstnanec MěÚ Tišnov
albin.masek@tisnov.cz
Ing. Dagmar Dvořáková zaměstnanec MěÚ Tišnov
dagmar.dvorakova@tisnov.cz 

Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět