Zpět

Členové

Další termíny zasedání zastupitelstva:

Místo a čas: velká zasedací místnost v budově radnice na nám. Míru 111, 17:00 hodin

Programové prohlášení koaličních stran pro volební období 2014-2018

Rada města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil

Bc. Jiří Dospíšil
Starosta
MOST
jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • rozpočet a strategické plánování,
 • finance a hospodaření,
 • lidské zdroje a interní audit,
 • komunikace a vnější vztahy.
 
Ing. Václav Šikula

Ing. Václav Šikula
Místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
ANO 2011
vaclav.sikula@tisnov.cz
549 439 812
 
777 707 575 

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • veřejný pořádek a bezpečnost,
 • doprava,
 • komunální služby,
 • životní prostředí,
 • bytové hospodářství.
 
Ing. Tomáš Komprs

Ing. Tomáš Komprs
Místostarosta
STAN
tomas.komprs@tisnov.cz
549 439 880
721 835 315 

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • kultura,
 • sociální věci a zdravotnictví,
 • energetika,
 • podnikání a zaměstnanost,
 • cestovní ruch a zahraniční styky
 
Ing. Karel Souček

Ing. Karel Souček
Místostarosta
ODS
karel.soucek@tisnov.cz 
549 439 818
 
603 435 634 

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • investice města,
 • územní plánování a rozvoj města,
 • pozemky a nebytové hospodářství.
 
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Člen rady města
MOST
martin.sebera@tisnov.cz
549 439 820

608 080 590

Do jeho kompetence náleží následující oblasti:

 • školství a rodinná politika,
 • sport, mládež a volnočasové aktivity.
 

  


Zastupitelstvo města Tišnova 

Ing. Petr Bábor, Ph.D.

Ing. Petr Bábor, Ph.D.  
Sdružení nestraníků
baborpetr@gmail.com
604 758 891 

 
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá
ČSSD
zuzana.brzobohata@centrum.cz 

 
Jiří Habart

Jiří Habart
KSČM
habek@seznam.cz 


Lenka Knechtová

Lenka Knechtová
ANO 2011
lenka.knechtova@gmail.com 
604 871 943 

 
Ing. Vladimíra Knoflíčková

Ing. Vladimíra Knoflíčková
Správný Směr
vladimira.knoflickova@fincentrum.com  
734 456 515 

 
Zdeněk Kunický

Zdeněk Kunický
MOST
zdenek.kunicky@seznam.cz 
777 245 244 

 
MUDr. Veronika Pozděnová

MUDr. Veronika Pozděnová
MOST
pozdenovav@seznam.cz  

 
Jan Schneider

Jan Schneider
ČSSD
janschneider2014@email.cz
777 837 883 

 
Ing. František Svoboda

Ing. František Svoboda
KDU-ČSL
frant.svoboda@gmail.com 
731 674 803 

 
PeadDr. Radmila Zhořová

PaedDr. Radmila Zhořová
ČSSD
zhorova@tisnov-zs28.cz
731 732 863 

 

 

Rozdělení mandátů mezi politické strany a hnutí v zastupitelstvu

 Graf rozdělení mandátů

Místní občanský spolek Tišnováků ... 4 mandáty

Česká strana sociálně demokratická ... 3 mandáty

ANO 2011 ... 2 mandáty

Komunistická strana Čech a Moravy ... 1 mandát

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. ... 1 mandát

Občanská demokratická strana ... 1 mandát

"Sdružení nestraníků" ... 1 mandát

Správný Směr ... 1 mandát

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ... 1 mandát