Zpět

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů členěny na zakázky:

 • Veřejná zakázka malého rozsahu
  Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000,- Kč bez DPH.
 • Veřejná zakázka podlimitní 
  Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 000 000,- Kč a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Veřejná zakázka nadlimitní
  Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

 

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných městem Tišnovem. Primárním cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek. Stránky obsahují:

 • Odkaz na profil zadavatele ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • Informace o průběhu veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních
 • Aktuální veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu s Pravidly pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu zveřejňovány ve virtuální aukční síni http://www.tisnov.cz/aukce/
 • Aktuální veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nebo veřejné zakázky na stavební práce, u nichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 000 000,-Kč bez DPH jsou zveřejňovány na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b1880f30-9803-40e1-baba-dcc1f70a59dc
 • Aktuální veřejné zakázky podlimitní zadávané městem Tišnovem jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
 • Aktuální veřejné zakázky nadlimitní zadávané městem Tišnovem jsou zveřejňovány v Ústředním věstníku.Evropské unie http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do