Zpět

Otázky a odpovědi

Pravidla diskuze

Ptejte se na otázky, které Vás opravdu zajímají a týkají se bezprostředně města Tišnova. Na Vaše dotazy bude pravidelně odpovídat vedení města, případně pověřený pracovník MěÚ. V závislosti na složitosti dotazu bude vždy snahou vložit odpověď v co nejkratším možném čase. Váš dotaz bude společně s odpovědí zveřejněn a bude tak přístupný všem účastníkům informačního fóra. Informační fórum slouží pouze k zasílání dotazů, nejedná se o fórum diskusní. Nezapomeňte si před tím, než pošlete příslušný dotaz, prohlédnout některé již zodpovězené dotazy zpětně. Možná tam najdete i ten, který je tomu Vašemu podobný. Vždy uvádějte Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu. Uvedete-li tyto údaje záměrně nesprávně, nebude Váš dotaz zodpovězen.

Při pokládání dotazů respektujte, prosím, zejména tyto náležitosti:

  • Obsah dotazu je věcí svobodného myšlení každého z nás. Pamatujte však, že existují také jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvku.
  • Příspěvek nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Stejně tak je nepřípustné používat vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
  • Informační fórum nesmí být používáno k vyhrožování ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí. Stejně tak nesmí propagovat či nabádat k různým nezákonným nebo společnosti škodlivým aktivitám
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Šíření spamu nebo opakované vkládání identického příspěvku není povoleno.
  • Příspěvek musí respektovat soukromí jiných osob, zejména nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace. Zakázáno je také použití jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby v označení tazatele nebo jeho e-mailové adrese.
  • Při porušení těchto pravidel si správce fóra vyhrazuje právo neodpovídat na položené dotazy a ty ani nezveřejňovat. Ve výjimečných případech může rovněž rozhodnout o zablokování přístupu do fóra z konkrétní IP adresy.

Položte dotaz

Jméno a příjmení *

E-mail *

Dotaz *


Odpovědi

Věra Jirkůvová

13.9.2010 10:17:18

Dotaz:

Dobrý den,
dnes se mi dostalo do rukou Tišnovsko, v němž byl vložen leták o možnostech liklvidace bioodpadu. Velmi správně tam bylo uvedeno, že zemědělská půda je zdevastovaná a bioodpad zpracovaný na kompost je jednou z cest, jak ji zrevitalizovat. Proto se se ptám, proč město nejde místo spalovny raději cestou zpracovávání bioodpadu na kompost.
Částečně si mohu odpovědět sama. Masivní zastavování orné půdy je finančně výhodnější, než její revitalizace a využití k zemědělským účelům. Vůbec nikoho nezajímá, co budou dělat v tomto směru s tak neblahým dědictvím naše děti a vnuci. Děkuji

Odpověď:

Vážená paní Jirkůvová,
nevím, o jaké spalovně hovoříte. Ta je nejblíže v Brně, je to technologické zařízení za několik miliard korun, to by město Tišnov kapacitně ani finančně nepokrylo!
Pravděpodobně ale míníte bioplynovou stanici, o jejíž výstavbě uvažovalo město na konci roku 2008! Proč? Po monitorování dostupných surovin v blízkém regionu byla zvolena vhodnější cesta zpracování bioodpadu anaerobní digescí. Tento projekt nebyl nakonec realizován.
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci areálu sběrného dvora v Tišnově, v níž je zahrnuta i malá kompostárna. Právě se prověřuje, zda její umístění nebude mít z hlediska pachové zátěže negativní vliv na okolní zástavbu a blízké sídliště. Tišnov má totiž velmi malý katastr a těžko lze nalézt místo, kde by podobná technologie nikoho neobtěžovala. Ještě musím dodat, že kompostování jako otevřený (aerobní proces) bývá z hlediska pachů problematičtější než uzavřený proces v BPS! Produktem BPS je také velmi kvalitní organické hnojivo.
V současné době město předává bioodpad na kompostárnu do Boskovic, kde se samozřejmě kompost produkuje.
Co se týče problematiky zastavování orné půdy s Vámi souhlasím, ale bohužel to neovlivním.
Smyslem letáku je hlavně přimět občany třídit bioodpad i z domácností a zabránit jeho zbytečnému skládkování.

S pozdravem
Ing. Václav Drhlík
Oddělení komunálních služeb OSMI MěÚ

Bronislav Bauer

11.9.2010 12:47:00

Dotaz:

Po přečtení posledního Tišnovska bych rád našel již jednou zvěřejněnou studii rekonstrukce koupaliště a informaci o předpokládané ceně jednotlivých částí. Je někde k dispozici? Jaký byl rozpočet? Zahrnuli se připomínky občanů do projektu? Pokročilo se nějak?
Brundibár

Odpověď:

Ahoj, Broňku, pokusím se Tobě i ostatním krátce odpovědět na dotaz k rekonstrukci našeho koupaliště. Tak tedy, hlavní projekty, které město realizuje, případně jsou ve fázi studie (jako např. koupaliště), najdete na http://www.tisnov.cz/index.php?page=projekty
Je tam celá studie. V originále je vše samozřejmě k nahlédnutí na Odboru správy majetku a investic MěÚ.

Co se týká připomínek občanů k uvedené studii:
Celkem se průzkumu zúčastnilo 90 lidí, z toho prostřednictvím emailu 4 a prostřednictvím ankety na koupališti 86. Z tohoto celkového počtu byly dva anketní lístky nevyplněné, 4 lidi navrhovali nechat koupaliště v současné podobě (paradoxně vesměs lidé z Brna), rekonstrukci bez uvedení varianty podpořili 2, variantu č. 1 celkem 4 lidi, variantu č. 2 pak 71 lidí a úspornou variantu č. 3 podpořilo 7 lidí.
Z dalších návrhů a připomínek to bylo zejména: lezecká stěna, minigolf, ruské kuželky, lanové centrum, houpačky pro děti, malá sportoviště, kulečník, sauna, tobogány, malá hloubka v dětském bazénu, nesmí se rekonstrukce výrazně promítnout do vstupného, ohřev vody solární energií, travní dlažba na parkovišti, současný bowling je zbytečný, zachovat jedinečný přírodní ráz koupaliště...

S touto informací byla seznámena komise sportovní, která k tomu všemu zapracovává svoje připomínky a bude městské radě navrhovat výsledné řešení. To můžeme v případě zájmu opětovně zveřejnit. Pak už jen zadáme zpracování projektové dokumentace. Byl bych rád, kdyby se to stihlo ještě tento rok.

Pěkný víkend všem!

Jan Schneider
místostarosta

Petr Zavrel

3.9.2010 13:58:12

Dotaz:

Dobry den,

vim, ze o "bio spalovne" uz bylo napsano hodne, ale nejak mi chybi soucasna informace, zda uz byla vystaba definitivne zastavena (doufam) nebo tato hrozba stale trva?
Tisnov je znam cistym zivotnim prostredim bez prumyslu, ktery sem pritahuje lidi a byla by skoda to menit.

Jake je vubec soucasne stanovisko radnice k "biospalovne" ?

Dekuji

S pozdravem

Petr Zavrel

Odpověď:

Dobrý den,
úvodem Vám děkuji za položení prvního dotazu na našem novém diskusním fóru. A teď k otázce. Celý projekt záměru výstavby bioplynové stanice je, dle našich informací, stále ve fázi hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), který provádí Krajský úřad Jihomoravského kraje. Město Tišnov i občané města v rámci tohoto procesu zaslali množství konkrétních připomínek a nyní všichni čekáme, jak dopadne jejich projednání. Dle výsledku tohoto posouzení budeme činit další kroky.
V těchto dnech by také měla být dokončována nezávislá rozptylová a pachová studie, kterou si město nechalo zpracovat. O výsledku budeme občany informovat.
Bližší informace o celém projektu by Vám měl poskytnout především investor akce, firma House Property, a.s. Na svém informačním webu www.ecentrumtisnov.cz má poslední informaci o stavu procesu z 29.7. a ta odpovídá tomu, co je známo nám. Průběh posuzování záměru lze také sledovat na webu České informační agentury životního prostředí CENIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM830).

Přeji Vám pěkný víkend.

Jan Schneider
místostarosta

Celkem položek: 323