Zpět

Otázky a odpovědi

Pravidla diskuze

Ptejte se na otázky, které Vás opravdu zajímají a týkají se bezprostředně města Tišnova. Na Vaše dotazy bude pravidelně odpovídat vedení města, případně pověřený pracovník MěÚ. V závislosti na složitosti dotazu bude vždy snahou vložit odpověď v co nejkratším možném čase. Váš dotaz bude společně s odpovědí zveřejněn a bude tak přístupný všem účastníkům informačního fóra. Informační fórum slouží pouze k zasílání dotazů, nejedná se o fórum diskusní. Nezapomeňte si před tím, než pošlete příslušný dotaz, prohlédnout některé již zodpovězené dotazy zpětně. Možná tam najdete i ten, který je tomu Vašemu podobný. Vždy uvádějte Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu. Uvedete-li tyto údaje záměrně nesprávně, nebude Váš dotaz zodpovězen.

Při pokládání dotazů respektujte, prosím, zejména tyto náležitosti:

  • Obsah dotazu je věcí svobodného myšlení každého z nás. Pamatujte však, že existují také jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvku.
  • Příspěvek nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Stejně tak je nepřípustné používat vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
  • Informační fórum nesmí být používáno k vyhrožování ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí. Stejně tak nesmí propagovat či nabádat k různým nezákonným nebo společnosti škodlivým aktivitám
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Šíření spamu nebo opakované vkládání identického příspěvku není povoleno.
  • Příspěvek musí respektovat soukromí jiných osob, zejména nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace. Zakázáno je také použití jména konkrétní, zejména veřejně známé osoby v označení tazatele nebo jeho e-mailové adrese.
  • Při porušení těchto pravidel si správce fóra vyhrazuje právo neodpovídat na položené dotazy a ty ani nezveřejňovat. Ve výjimečných případech může rovněž rozhodnout o zablokování přístupu do fóra z konkrétní IP adresy.

Položte dotaz

Jméno a příjmení *

E-mail *

Dotaz *


Odpovědi

Dáša

23.3.2015 18:49:09

Dotaz:

Dobrý den,
chci se zeptat proč na sídlišti U Humpolky a na nádraží nesvítí pouliční světla.Není zde brzy ráno a večer vidět na chodník.Byla by možná nějaká náprava?Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
v uvedené lokalitě došlo k plošnému výpadku veřejného osvětlení. Oprava byla provedena servisní firmou neprodleně po oznámení této závady. V případě poruchy nebo výpadku veřejného osvětlení je pro operativnější ohlášení závady k dispozici emailová adresa udrzba@tisnov.cz.

S pozdravem
Ing. Jiří Kubíček
referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

Pavel Hrubý

20.3.2015 17:39:13

Dotaz:

Dobrý den, jak mám správně zaslat dotaz na stavební úřad? Na úřední desce Tišnova jsem se dozvěděl, že v Železném bude kompostárna, ale číslo parcely uvedené v dokumetu jsem na portálu cuzk neneašel. Dotaz se musí poslat přes podatelnu a nebo rovnou na email konkrétní osoby? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
s dotazem se můžete obrátit na příslušnou osobu prostřednictvím kontaktů uvedených v písemnosti (tel., e-mail).
S pozdravem
Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu

Jíra

12.3.2015 17:20:58

Dotaz:

Dobrý den,
dozvěděl jsem se, že se ze staré školy v obci Jamné u Tišnova mají dělat byty pro sociálně slabé, co je na tom pravdy?

Odpověď:

V současnosti na městě Tišnově neexistuje žádný projekt, který by uvažoval o tom, že by budova staré školy v obci Jamné měla být využita do budoucna jako byty pro sociálně slabé občany.

S pozdravem Mgr. Michal Kudláček
Vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov

Ladislav Procházka

6.3.2015 22:27:53

Dotaz:

Dobrý den.
Chci se zeptat, zda nějaký st. orgán má na starosti kontrolu,(popřípadě pokutování)dodržování dopravních předpisů v našem městě. Jde zejména o nevhodné parkování i v místech, kde je to přímo zakázáno dopravní značkou a ohrožuje to jak další motoristy, chodce nebo cyklisty. Příklad: auto parkuje před přechodem pro chodce u spořitelny a řidič si jde stoupnout do fronty k bankomatu, nebo na Brněnské si klidně auto parkuje na stezce pro cyklisty a poslední: křižovatka ulic Hornická Halasova. Když jedete
z Halasovy, musíte hodně vjet do křižovatky a riskovat srážku s jiným vozidlem, protože na Hornické parkují vozy které tam nemají co dělat. A takových míst je daleko více. A prosím, nevymlouvejte se na málo parkovacích míst a že to město toleruje.

Odpověď:

Dobrý den pane Procházko,
v našem městě se kontrolou dodržování dopravních předpisů zabývá Policie ČR a Městská policie Tišnov. Za městskou policii Vám mohu sdělit, že se v rámci hlídkové služby zabýváme všemi přestupky, které zjistíme. To dokládá i počet dopravních přestupků, které jsme stihli projednat v období od 1.7.2014 (vznik městské policie v Tišnově) doposud. Pro Vaši představu, ke dnešnímu dni evidujeme 321 projednaných přestupků v dopravě. Městská policie Tišnov má teprve několik měsíců 2 strážníky a mimo přestupků v dopravě se zabývá ještě širokým spektrem jiných činností vyplývajících ze zákona o obecní policii a jiných právních předpisů, např. přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku a především prevencí kriminality. Současně se strážníci zabývají sběrem použitých injekčních stříkaček nalezených na dětských hřištích a v parcích. Není tedy v našich možnostech postihnout každého, kdo se na území našeho města přestupku dopustí, ale přivítáme, pokud se stanete Vy nebo kterýkoliv občan města svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, tedy i přestupku v dopravě, pokud nám toto oznámíte. Předem děkuji za projevenou důvěru a spolupráci.

Miroslav Kettner
Vedoucí strážník Městská policie Tišnov

Miloš Matula

4.3.2015 12:02:18

Dotaz:

Dobrý den,

v minulém čísle TN jsem vyčetl,že v rozpočtu na r.2014 byla i Rekonstrukce komunikace v ul. Osvobození.Zakázku jsem našel v archívu-veřejné zakázky malého rozsahu. Chci se zeptat,proč v r. 2014 nebyla provedena a zda do rozpočtu r.2015 bude zahrnuta.

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

akce Rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození byla v roce 2014 vysoutěžena a byla podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem. Bohužel územní a stavební řízení bylo ukončeno až v říjnu a realizace byla přesunuta na rok 2015. S dodavatelem byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.s termínem dokončení do 30.6.2015. Předmětem akce je úprava konce místní obslužné komunikace s rozšířením o parkovací pruh se 6 stáními a přesun chodníku na stranu blíže k bytovým domům.

Ing. Eva Jelínková
vedoucí odboru
Odbor investic a projektové podpory

Celkem položek: 323