Zpět

Výstava

výstava Květnice V budově ZŠ Tišnov, náměstí 28. října

Vrch Květnice, který je dominantou města Tišnova i celé Tišnovské kotliny a o němž stále platí "Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava", si zaslouží, aby byl chráněn. Květnice je jedinečná druhovým bohatstvím rostlin a živočichů, které je dáno specifickou polohou a geologickým složením. Na výstavě jsou shromážděny dostupné podklady o Květnici, o nichž nejlépe vypoví tématické okruhy výstavy:

Návštěvu výstavy lze domluvit na tel. 549 415 629.

Telefon do školy: 549 415 629

  • Teoretická část - geologická stavba a paleontologické sbírky, živočichové Květnice (plži, motýli, ptáci a savci), vegetační kryt Květnice (vývoj, charakteristika a ochrana přírody).
  • Přírodniny Květnice - dokumentace k teoretické části: lišejníky, mechy, trávy, byliny, dřeviny, hmyz, savci, minerály, horniny a zkameněliny.
  • Mapová část
  • Květnice očima fotografů
  • Květnice očima dětí
  • Květnice očima umělců
  • Chráněné stromy a chráněná území Tišnovska - připravovaná část