Zpět

Radnice

Radnice Dnešní podoba radnice uchovávající její starobylý ráz z 18. století je z roku 1905 podle plánu inženýra Vladimíra Fišera. Romantický historizující sloh je patrný v jejím interiéru. Pozoruhodná jsou však sgrafita na vnějším zdivu zachycující výjevy z historie Tišnova. Je tu znázorněno darování privilegií Tišnovu abatyší kláštera Porta Coeli Barborou Konickou ze Švábenic v roce 1554. Nápis "Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava" je nenápadně umístěn u krumpáče horníka v dolní části jednoho z vyobrazení tradičních zaměstnání obyvatel Tišnova, a to hornictví a rolnictví. Další sgrafito zobrazuje smutný Štědrý den z roku 1620, kdy žoldáci vracející se z bitvy na Bílé hoře pobili tišnovské radní, kteří vyšli a nabízeli jim pohoštění. Náhrobní deska jednoho z nich Jiříka Mydláře je zazděna do nosného sloupu v zasedacím sále radnice. Na východní straně budovy je vyryt známý nápis "Tento dům ať potrvá až do konce světa, Tišnováci zůstanou po něm čtyři léta".