Zpět

Kostel Sv. Václava

Kostel sv. Václava Kostel Svatého Václava je jednolodní orientovaná stavba stojící na východním okraji historického jádra města. Poprvé je připomínán ve 13. století v souvislosti s udělením patronátního práva nad ním klášteru Porta Coeli. Původně gotický kostelík byl po četných požárech města mnohokrát opravován a přestavován. Nejstarší části dnešní podoby kostela jsou z 15. století. V 1. pol. 16. století byla k západní části průčelí kostela přistavěna masívní hranolová věž v pozdně gotickém slohu vysoká 51 metrů. Období vzniku věže je dokládáno na její čelní straně latinským nápisem s letopočtem 1543. Nejrozsáhlejší přestavba byla uskutečněna v letech 1838-1839, kdy byla prodloužena loď a kostel byl pevně spojen s věží. Před kostelem se dodnes dochoval zbytek hradeb se střílnami. Původně byl kolem kostela starý farní hřbitov, na kterém se pohřbívalo do roku 1836. Po vybudování nedalekého nového městského hřbitova byly kosterní pozůstatky přeneseny a celý prostor přebudován na park s vyhlídkou na jižní část města. Obrazy sv. Václava na hlavním oltáři a sv. Cyrila a Metoděje na bočním oltáři od vídeňského malíře Dollingera nechal svým nákladem namalovat tišnovský rodák dr. Jan Dvořáček.