Zpět

Tišnovské obecní zřízení

K olem svátku sv. Jiří scházeli se již od pradávna majitelé tišnovských gruntů k volbě obecního úřadu, jehož povinností bylo zastávat a hájit práva a svobodu obce i jednotlivých sousedů. Tišnovský obecní úřad tvořilo dvanáct konšelů, kteří se měsíčně střídali ve funkci purkmistra. Jeden z nich byl vrchností určen za primátora. Primátor byl rozhodujícím činitelem obecní správy a hlavní hospodář, který úřadoval a podpisoval úřední registra celoročně. Čtyři z konšelů byli nazýváni radními a se dvěma dalšími hospodáři se starali o jmění obce, tj. o pivovar, krčmu, špitál, školu, mlýn, pazdernu apod.

Staršího i mladšího rychtáře jmenovala vrchnost; byli vrchnostenskými důvěrníky a zprostředkovateli. Osm obecních starších bylo zváno pouze k důležitým rozhodováním. Dva sádčí dbali o řádné udržování a označování hranic katastru sády, tj. hraničními kameny. Obecní písař byl rovněž důležitou a váženou úřední osobou. Každoročně byli voleni ponocní, hajní a dva kominíci. Obecní ras byl pomocníkem kata a jeho povolání bylo dědičné.

Složení městského úřadu v roce 1732 v Tišnově bylo následující: primátor Václav Crha, purkmistři Jakub Podjukl, Vít Doskočil, Pavel Vildomec, Matěj Sokl, František Kratochvíle, Jan Sokol, Josef Crha, Matěj Procházka, Jan Pávek, Petr Čermák a Jakub Voša, konšelé Mikuláš Mouka, Martin Kozel, Jiří Panovský a Ignác Beránek, rychtáři Václav Budišínský (starší) a Jiří Kaistler (mladší), hospodáři Johan Suchý a Johan Kopřiva, obecní starší Bernard Hliněnský, Vít Svoboda, Jiří Koláček, František Knosteli, Kašpar Šindler, Bernard Sokol, Johan Pávek, hajní Bernard Bednářůj a Kristin Kopečný, komináři Josef Staňků a Anton Skaláků, ras Ignác Oberreiter.

Značné změny přinesly Tišnovu reformy Josefa II. Klášter byl 19. března 1782 zrušen a jeho majetek připadl státnímu náboženskému fondu. Dřívější vrchnost zastoupil vládou dosazený "oberamtsmann" a jeho kancelisté. Dosavadní obecní úřad byl zrušen a zřízen městský magistrát - dne 10. července 1788 - sestávající z jmenovaného purkmistra, jednoho zkoušeného a dvou nezkoušených radních. Teprve podle prozatimního okresního zřízení byli v roce 1850 starostové voleni.