Zpět

Čtení o starém Tišnově

"Věčné památce všech občanů města Tišnova,
kteří se zasloužili o rozkvět svého města
a šťastnější život jeho obyvatel."

Těmito slovy začíná kniha Jana Hájka Čtení o starém Tišnově, ve které se autor snaží čtenářům přiblížit nejdůležitější části Tišnovských dějin. Tuto knihu vám nyní předkládáme v elektronické podobě.