Zpět

Žádosti a formuláře

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Tajemník

Finanční odbor

  Odbor dopravy

  formuláře naleznete na webu Ministerstva dopravy ČR

  Odbor životního prostředí

   Formuláře žádostí podávaných podle vodního zákona a souvisejících předpisů naleznete na webu ministerstva zemědělství - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2001-432-voda.html

   Odbor správy majetku a investic

   Komise k projednávání přestupků

   Odbor územního plánování a stavebního řádu

   Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona naleznete na webu ministerstva pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare