Zpět

Veřejná zeleň

 

Údržbu veřejné zeleně města Tišnova zajištuje oddělení komunálních služeb organizační složkou "Úklid a údržba". Ročně je provedeno 7-8 sečí intenzivně ošetřovaných 22 ha travnatých ploch a 1-3 seče extenzivně ošetřovaných 8 ha travnatých ploch.

Pravidelně je zajištěna údržba několika tisíc keřů rostoucích soliterně ve skupinách či v živých plotech. Řez živých plotů probíhá 3x ročně.

Ve městě je pravidelně ošetřováno více než 2200 ks stromů s ohledem na jejich provozní bezpečnost. V letech 2013-2015 proběhne v rámci projektu "Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov" odborný řez všech stromů. V rámci tohoto projektu proběhnou i komplexní sadovnické úpravy na sídlišti Pod Květnicí (od ulice ul. Dřínové níže) a na sídlišti Pod Klucaninou (od ul. Hornické po ul. Brněnskou). Při těchto úpravách bude pokáceny neperspektivní stromy, ale bude vysazeno více než 300 stromů a několik tisíc keřů. Bližší informace naleznete v přiložených souborech:

Jakékoliv poškozování veřejné zeleně je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnova č. 5/2005 k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova. Jakékoliv úpravy veřejné zeleně či výsadby jsou nepřípustné bez souhlasu majitele pozemku. Své podněty a dotazy zasílejte na  email:udrzba@tisnov.cz nebo se přímo můžete obracet na Ing. Václava Drhlíka (tel. 549439830)


Za obsah této stránky zodpovídá: Václav Drhlík
Zpět