Zpět

Městské komunikace

Město Tišnov je vlastníkem 130 000 m2 místních komunikací a 34 000 m2 chodníků. Rozdělení komunikací je vyznačeno v pasportu dopravního značení a místních komunikací ve městě Tišnově.

Dále se ve městě nachází krajské silnice o jejichž provoz a údržbu se stará SÚS Jihomoravského kraje, oblast Brno (v pasportu označeny hnědě). Jsou to komunikace na ulicích Brněnská (od Trnce po U Humpolky), Olbrachtova, Cáhlovská, Červený mlýn, U Humpolky, Nádražní, Janáčkova, Dvořákova, Riegrova, Jungmannova, Klášterská, Kukýrna, Lomnická, Černohorská, Trnec, U Lubě, Za Mlýnem, Hradčanská.

 

 


Za obsah této stránky zodpovídá: Václav Drhlík
Zpět