Zpět

Hřbitovy

 

Město Tišnov zabezpečuje správu dvou tišnovských hřbitovů.

První, „starý hřbitov“, se nachází v centru města na ul. Na Hrádku a druhý, „nový hřbitov“, je při výjezdu z Tišnova směrem na Černou Horu.

 

Otevírací doba hřbitovů:

leden – březen        6,30 – 18,00

duben                      6,30 – 19,00

květen – září           6,30 – 20,00

říjen                         6,30 – 19,00

listopad – prosinec 6,30 – 18,00

V sobotu a v neděli jsou hřbitovy zpřístupněny již v 6,15 hod.

V období Památky zesnulých a na Štědrý den je doba uzavírání hřbitovů prodloužena.

 

Tišnovské hřbitovy nabízí tyto možnosti: 

  • pohřbívání do pronajatých hrobů a hrobek,
  • ukládání uren do pronajatých hrobů,
  • ukládání uren do pronajatých kolumbárních schránek,
  • provádění vsypů do pronajatých vsypových míst na vsypové loučce,
  • provádění rozptylů na rozptylové loučce.

Užívání hrobového místa je možné pouze na základě platné písemné Smlouvy o nájmu hrobového místa a po úhradě nájemného dle platného ceníku.

Zpopelněné lidské ostatky může nájemce na pohřebiště uložit nebo vyjmout vždy jen se souhlasem správce pohřebiště. Při ukládání urny je nutné doložit Doklad o zpopelnění.


Ceník hřbitovních služeb

V případě vjezdu na hřbitov autem je třeba žádat o souhlas správce pohřebiště.

Další informace získáte na telefonním čísle 549 439 851, email: eva.zavrelova@tisnov.cz nebo při osobní návštěvě v budově radnice MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, přízemí vlevo na oddělení komunálních služeb.

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah této stránky zodpovídá: Václav Drhlík
Zpět