Zpět

Komunální služby

Výzva k podání nabídky - pořízení svahové sekačky

Město Tišnov, zastoupené Oddělením komunálních služeb při Odboru správy majetku a investic, vyzývá případné zájemce k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - pořízení svahové sekačky.

Zadavatel: město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ:00282707, zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem - starostou města

zobrazit vše

INFORMACE O UZAVÍRCE

uzavření silnice
Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy silnice mezi obcí Hradčany a městysem Drásov bude tato silnice v termínu od 13.11.2014 do 14.11.2014 uzavřena.
Dále si dovolujeme upozornit, že bude uzavřena silnice mezi obcí Čebín a městysem Drásov rovněž z důvodu provádění opravy silnice, a to v termínu od 18.11.2014 do 30.11.2014. Objízdná trasa je pro obě omezení vedena přes obce Čebín a Malhostovice.

Děkujeme za pochopení.

zobrazit vše

Podzimní trhová slavnost

podzim-2.jpg

Přijměte srdečné pozvání pořadatelů trhové slavnosti na téma „Podzimní úroda“ a zavítejte v sobotu 18. října 2014 v době od 8 - 11,30 hod. na náměstí Míru v Tišnově.

Poutavá kulturní vystoupení slavnosti zpestří prodejci Tišnovských trhů svojí řemeslnou a sezónní nabídkou.

zobrazit vše

Plánujeme workoutové hřiště

Do návrhu rozpočtu pro rok 2015 jsme zahrnuli realizaci workoutového hřiště (Calisthenics workout, neboli cvičení s vlastní vahou) u cyklostezky Ivo Medka. Od začátku roku nás kontaktovalo hned několik zájemců o cvičení kalistheniky. Prozatím jsou zde navrhnuty požadované 3 základní prvky (bradla, hrazdy a lezecká sestava) včetně realizace pryžové plochy pod tyto prvky.

zobrazit vše

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

zobrazit vše

Humanitární sbírka textilu a ošacení

Město Tišnov ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a společností KTS Ekologie s.r.o. vyhlašuje podzimní humanitární sbírku. Od 27.9. do 18.10. 2014 můžete v pytlích či krabicích předat neznečištěné ošacení a textil na sběrný dvůr, Wágnerova 1543, Tišnov. Sběrný dvůr je otevřen v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., v pondělí do 16.30 hod.. Můžete využít také sobot 27.9., 4.10., 11.10. a 18.10., kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00 hod.. Sbírku si poté převezmou dopravci z Diecézní charity Brno.

zobrazit vše

INFORMACE O UZAVÍRKÁCH

uzavření silnice

Upozorňujeme všechny řidiče a obyvatele Tišnova, že v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Svatováclavské hody“ bude v Tišnově dne 27.9.2014 (sobota) od 6:00 hod. do 18:15 hod. uzavřeno náměstí Míru v Tišnově.

Objízdná trasa je vedena ulicemi Brněnská, Dvořákova, Riegrova, Janáčkova a Nádražní.

 

zobrazit vše

Oprava kříže na Květnici – poděkování

kriz.jpg

V letních měsících proběhla oprava kříže na Květnici. K tomuto turistickému cíli označenému „Květnice (kříž, vyhl.)“ s kótou 455 m dojdete po zelené turistické trase po 150 metrech od vrcholu Květnice, ale to většina Tišnováků dobře ví. Dřevěný kříž byl ukotven přímo do betonu, začal v místě ukotvení uhnívat a jeho stabilita tím byla velmi narušena, proto bylo přistoupeno k jeho opravě. Kříž byl postaven v roce 2002 na místě původního tehdy již spadlého kříže.

zobrazit vše

Oprava chodníků a veřejného osvětlení

opravy2014-3.jpg

V měsících září a říjnu 2014 budou probíhat opravy chodníků na ulicích Jamborova, Horova, Hornická, Erbenova a Drbalova. Po dobu oprav budou tyto chodníky uzavřeny. Omlouváme se za dočasná omezení a žádáme spoluobčany o respektování uzavírek a používání okolních pěších tras.

Současně bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Hornická. Při rekonstrukci bude docházet k postupné demontáži stávajícího osvětlení a krátkodobému omezení osvětlení části ulice.

zobrazit vše

INFORMACE O UZAVÍRCE

uzavření silnice

Upozorňujeme všechny obyvatele Tišnova, že v souvislosti s rekonstrukcí uličního prostoru bude uzavřena místní komunikace v ulici Družstevní (od ulice Nerudova po ulici Černohorská) v termínu od 18. srpna 2014 do 30. listopadu 2014.

 

zobrazit vše
Celkem položek: 76