Zpět

Doklady k vyzvednutí

Zde se můžete informovat o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání řidičského průkazu, karty do digitálního tachografu, občanského průkazu nebo cestovního pasu na městském úřadu v Tišnově.

Zhotovení těchto dokladů je závislé na technických možnostech Státní tiskárny cenin, případně výrobny karet.

Pro zhotovení občanského průkazu nebo cestovního pasu je maximální lhůta 30 dnů.

Pro zhotovení řidičského průkazu je stanovena maximální lhůta 20ti dnů, karty do digitálního tachografu 15 dnů, souběžně podaná žádost o řidičský průkaz a paměťovou kartu vydá ORP do cca 25 dnů podle technických možností výroby (lhůta v zákonu není uvedena).

Vyřízeny jsou žádosti podané nejpozději v den uvedený v následující tabulce:

Doklad Datum podání žádosti
Občanský průkaz 19.03.2015
Cestovní pas 20.03.2015
Řidičský průkaz 23.03.2015
Karta do digitálního tachografu 18.03.2015