Zpět

Výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 18
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 18   
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 17
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 1
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 21
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 21  
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 1
  • poskytnutím informace: 20
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 16
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 16  
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 14
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 2
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 2
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 2
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 11
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 11  
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 11
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 19
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 19
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 19
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 17
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 14
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 14
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 3
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008
Městský úřad Tišnov

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 19
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 15
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 9
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 4
  • dosud v řízení: 6
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 5 (důvody jejich podání: sazby v sazebníku, úhrada nákladů)
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 4
  • předložením nadřízenému orgánu: 1 (postup MěÚ Tišnov rozhodnutím KÚ JMK potvrzen)

Veřejná výroční zpráva Města Tišnova za rok 2007

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a) Počet žádostí o informace - 3

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutím - 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) další informace:

Poř.č. Datum podání žádosti Žadatel Předmět žádosti Žádost vyřídil
Jméno Odbor MěÚ Datum
1. 29.1.2007 Mgr. Tomáš Kalabus Pozemek pro stavbu rodinného domku Ing. Červenková Odbor regionálního rozvoje a stavebního řádu 5.2.2007
2. 6.6.2007 Ing. Alena Hájková Nová výstavba v Železném v oblasti nad Limovou - odvod dešťových vod Ing. Marvan Odbor životního prostředí 15.6.2007
3. 19.11.2006 Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno Poskytnutí dokumentu- SZCYRBA, Z.: Maloobchod v Tišnově - současný stav a možnosti rozvoje (analytická studie). Ing. Šikula Kancelář tajemníka 21.11.2007

Veřejná výroční zpráva Města Tišnova za rok 2006

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a) Počet žádostí o informace - 6

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutím - 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) další informace:

Poř.č. Datum podání žádosti Žadatel Předmět žádosti Žádost vyřídil
Jméno Odbor MěÚ Datum
1. 6.1.2006 Reifová Martina Odkoupení pozemku od obce Ing. Suchomel Odbor správy majetku a investic 11.1.2006
2. 30.1.2006 PLENKALL s.r.o. Infomace ve vztahu ke zněčišťování veřejných prostranství Bézová Odbor správy majetku a investic 3.2.2006
3. 1.2.2006 REMONDIS, spol. s r.o. Údaje pro zpracování projektu "Údržba komunikací ve městech 2005" Ing. Drhlík Odbor správy majetku a investic 9.2.2006
4. 3.5.2006 Lukáš Lička Stavba vodního díla (2 vodní nádrže) k.ú. Pejškov Ing. Marvan Odbor životního prostředí 12.5.2006
5. 16.8.2006 OSMPB, občanské sdružení Vyřizování podnětů občanů, týkajících se případné korupce v souvislosti s činností úřadu Ing. Šikula kancelář tajemníka 1.9.2006
6. 21.11.2006 Majerníková Zuzana Projekt o Tišnově - zhodnocení územně.plánovací dokumentace a strategického dokumentu. Ong. arch. Žáková Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 29.11.2006

Veřejná výroční zpráva Města Tišnova za rok 2005

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a) Počet žádostí o informace - 2

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutím - 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) další informace:

Poř.č. Datum podání žádosti Žadatel Předmět žádosti Žádost vyřídil
Jméno Odbor MěÚ Datum
1. 14.6.2005 Elevatio, s.r.o. Výzkum trhu komunálních služeb 2005 Ing. Václav Drhlík správa majetku a investic 22.6.2005
2. 26.9.2005 Kateřina Sobotková Způsob nakládání s odpady ve městě Tišnově Ing. Václav Drhlík správa majetku a investic 3.10.2005

Veřejná výroční zpráva Města Tišnova za rok 2004

Poskytování informací podle Přístup k informacím dle zákona 106/1999 Sb.

a) Počet žádostí o informace - 2

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutím - 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) další informace:

Poř.č. Datum podání žádosti Žadatel Předmět žádosti Žádost vyřídil
Jméno Odbor MěÚ Datum
1. 31.5.2004 Renata Horová Územní plán - provoz pily Ing.arch.Eva Žáková stavební úřad 9.6.2004
2. 11.10.2004 Petra Schillerová Používání recyklovaného papíru a třídění odpadu na MěÚ Tišnov Ing.Václav Šikula tajemník 13.10.2004

Veřejná výroční zpráva Města Tišnova za rok 2003

Poskytování informací podle Přístup k informacím dle zákona 106/1999 Sb.

a) Počet žádostí o informace - 5

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutím - 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) další informace:

Poř.č. Datum podání žádosti Žadatel Předmět žádosti Žádost vyřídil
Jméno Odbor MěÚ Datum
1. 24.3.2003 Václav Seyfert Zápisy a usnesení z jednání Rady města Tišnova
zápisy a usnesení z jednání sportovní komise
Ing.Václav Šikula tajemník 31.3.2003
2. 24.3.2003 Václav Seyfert Výdajové položky v rozpočtu města Tišnova Ing.Václav Šikula tajemník 31.3.2003
3. 28.7.2003 Mgr.Jaroslav Hrdina Územní rozhodnutí - PENNY MARKET Ing.Pavel Valenta stavební úřad 30.7.2003
4. 13.8.2003 Miroslav Pavlík Prodej nemovitosti č.p. 196, Brněnská Marta Sochorová odbor správy majetku a investic 14.8.2003
5. 29.9.2003 Chybová Daniela Povolení stavby p.Dvořáka Jiřího Petra Cíková stavební úřad 11.11.2003

Za obsah této stránky zodpovídá: Libuše Suchánková
Zpět