Zpět

Odbor stavebního řádu

Kontakty

download dokumenty odboru 

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona naleznete na webu ministerstva pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

Územně analytické podklady (ÚAP) naleznete v samostatné části stránek, viz http://www.tisnov.cz/cs/mesto/dokumenty-mesta/uzemne-analyticke-podklady-uap.html.

 

v samostatné působnosti:

 1. rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích;

 2. koordinuje pojmenovávání nových ulic nebo jiných veřejných prostranství ve městě Tišnově formou zpracování a medializace veřejné ankety na území města, shromáždění anketních výsledků a jejich předání odboru správy majetku a komunálních služeb;

 3. zapisuje ulice nebo jiné veřejné prostranství ve městě Tišnově do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dle § 28 odst. 3 zákona o obcích;

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména

  1. vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu,

  2. uzavírá se souhlasem dotčeného orgánu dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,

  3. vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona,

  4. uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona,

  5. vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona,

  6. povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona,

  7. přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona,

  8. vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona,

  9. povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona,

  10. nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona,

  11. uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona

  12. povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona,

  13. provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona,

  14. nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona,

  15. eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,

  16. vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona,

  17. rozhoduje ve věcech správních deliktů podle stavebního zákona,

  18. zabezpečuje vydávání koordinovaných stanovisek dle § 4 stavebního zákona

  19. provádí v rozsahu působnosti stavebního úřadu zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.    

 

Pro účely obecného stavebního úřadu je Tišnov rozdělen na tyto části:

 • část A: Černohorská, Dlouhá, Drbalova, Družstevní, Dřínová, Dvořáčkova, Formánkova, Hynka Bína, Jiráskova, K Čimperku, Králova, Kukýrna, Květnická, Lomnická, Na Honech, nám. 28. října, Nerudova, Osvobození, Parolkova, Polní, Riegrova (od nám Míru po křižovatku ulic Drbalova, Na Hrádku), Tyršova
 • část B: Bezručova, Brněnská (od Komenského nám. po Humpolku), Halouzkova, Janáčkova, Jirchářská, Jungmannova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Koželužská, Mlýnská, Na Kopečku, Na Loukách, Pod Květnicí a Trmačov
 • část C: Alšova, Brněnská (úsek od samoobsluhy na Humpolce po křižovatku s ul. Dobrovského), Cáhlovská, Červený Mlýn, Dvořákova, Havlíčkova, Hornická (úsek od křižovatky s ul. Na Rybníčku po křižovatku s ul. Dobrovského), Hřbitovní, Husova, Hybešova, Chodníček, Karasova, Kvapilova, Máchova, Majorova, Na Hrádku, Na Mlékárně, Na Rybníčku, Riegrova (od nemocnice po křižovatku ulic Na Hrádku a Drbalova), Smetanova, Smíškova, Sv. Čecha, U Humpolky, U Střelnice, U Svratky, Vrchlického, Wágnerova, Za Krétou, Za Mlýnem
 • část D: Cihlářská, Brněnská (od křižovatky s Dobrovského směr Trnec), Dobrovského, Erbenova, Halasova, Hanákova, Hornická (od křižovatky s Dobrovského po Mánesovu), Horova, Hradčanská, Jamborova, Mahenova, Mánesova, Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova, Purkyňova, Revoluční, Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily

Rozdělení působnosti referentů:

 • Petra Cíková - Borovník, Deblín, Katov, Křižínkov, Kuřimské Jestřabí + Blahoňov, Kuřimská Nová Ves + Prosatín, Lubné, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Rojetín, Řikonín + Kutiny, Svatoslav, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Úsuší + Čížky, Vratislávka, Žďárec + Víckov + Ostrov, Tišnov (část D)
 • Ing. Dana Kratochvílová - Borač, Podolí, Kaly - Zahrada, Lomnička, Předklášteří, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov (část A)
 • Ivana Havlišová -Březina, Hradčany, Heroltice, Sentice, Skalička, Vohančice, VšechoviceŽelezné, Tišnov (část C + Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)
 • Ing. Jiří Votoupal - Černvír, Dolní Loučky + Střemchoví, Doubravník + Křižovice, Drahonín, Horní Loučky, Nedvědice + Pernštejn, Olší + Rakové + Klokočí +Litava, Pernštejnské Jestřabí - Maňová, Husle, Jilmoví, Skryje + Boudy, Tišnov (část B)
 • Ing. Monika Svobodová - Drásov, Malhostovice + Nuzířov
 • stavební úřad Lomnice: Ing Ludmila Klepárníková (tel 549 450 169) - Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín, Zhoř
 • stavební úřad Veverská Bítýška: (tel. 549 420 759) - Braníškov, Lažánky, Maršov

Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět