Zpět

Závazná stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší

Závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí, po 1.9.2012.

 

SEZNAM ŽÁDOSTÍ dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.  aktualizováno k 17.12.2014
Žadatel - investor
lokalita zdroje (k.ú.) Předmět řízení Datum podání Datum vyřízení Sp.Zn. / Č.j.
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice  26230470  Pernštejn Úpravy stávajícího příjezdu pro návštěvníky hradu Pernštejna - prašnost  10.10.2012  30.10.2012 23262/24551
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice  26230470 Pernštejn Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna - prašnost  10.10.2012  30.10.2012 23261/24553
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 70994234 Tišnov Demolice objektu - prašnost 18.10.2012  13.11.2012 23985/25904
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice, Obec Černvír 26230470 Nedvědice pod Pernštejnem, Černvír Chodník Černvír - Nedvědice - prašnost 31.10.2012  6.11.2012 24837/24881
EMBRA s.r.o. -  manželé Pangrácovi 26286653 Vohančice Rodinný dům Vohančice - prašnost, spalovací zdroj 17.10.2012  15.11.2012 23793/25386
ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. -  ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 26944529 Drásov Novostavba rodinného domu - spalovací zdroj 12.11.2012  27.11.2012 25745/25774
ATELIER ZETA s.r.o. -  DESMIN a.s. 46992499 Nuzířov Novostavba rodinného domu - spalovací zdroj 14.11.2012  3.12.2012 26044/26126
Ing. Jiří Bajer -  SÚS JmK, p.o.k., Město Tišnov 13372319 Tišnov Přeložka silnice III/3771 Tišnov - Předklášteří - prašnost 7.11.2012  30.11.2012 25425/28053
ELprojekty, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Lomnička u Tišnova Lomnička, VN, TS, NN, lok. Za Řeholcem - prašnost 12.11.2012  4.12.2012 25742/26660
Obec Malhostovice -  DSO "Mikroregion Čebínka" 00282057 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěší a cyklisty Nuzířov - prašnost 14.11.2012 6.12.2012 26053/26783
AP - atelier s.r.o. - BAUMAT spol. s r.o. 60725681 Drásov Řadové rodinné domy - spalovací zdroje 14.11.2012  14.12.2012 25564/28549
GAsAG spol. s r.o. 44016727 Tišnov REKO MS Tišnov - Ráboňova, č. stavby 56058 - prašnost 16.11.2012  6.12.2012 26272/26664
BESTA - ING. BRÁZDA s.r.o. -  Městys Lomnice 25309714 Řepka Chodník v Řepce u Lomnice - prašnost 12.11.2012  3.12.2012 25741/26665
Ing. Zdeněk Škorpík   Železné Účelová komunikace na pozemky p.č. 264 a 680/1 v k.ú. Železné - prašnost 24.10.2012  27.11.2012 24423/27039
Obec Sentice 00282545 Sentice Chodník k Chudčicím - II. etapa - prašnost 4.12.2012  4.12.2012 27742/27751
Roman Jelínek   Tišnov, Hradčany Vodovodní přípojka - prašnost 4.12.2012  18.12.2012 27744/27752
PROSIG, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Šerkovice Šerkovice, Padělky, obnova NNv na NNk - prašnost 30.11.2012  17.12.2012 27456/28609
LDT spol. s r.o. 44961022 Tišnov Přestavba kotelny na bytový dům na ul. Králova v Tišnově, parc. č. 1590/1, k.ú. Tišnov - prašnost 17.12.2012  20.12.2012 28625/28645
Pavel Cvrkal   Nedvědice pod Pernštejnem Zřízení plynovodní přípojky a plynového odběrného zařízení - spalovací zdroj 17.12.2012  19.12.2012 28629/28657
Město Tišnov 00282707 Tišnov Tišnov, Jiráskova - Družstevní, úsek Nerudova - Drbalova, Rekonstrukce uličního prostoru - prašnost 18.12.2012  20.12.2012 28755/28823
Ing. Milan Cifr - Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO 60787741 Nedvědice pod Pernštejnem Nedvědice - novostavba kanalizace U Rybníka - prašnost 3.1.2013  10.1.2013 29044/118
Ing. Milan Cifr -  Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO 60787741 Nedvědice pod Pernštejnem Nedvědice - novostavba vodovodu K Pernštejnu 3.1.2013  10.1.2013 29055/119
Zdeněk Pařízek   Osiky Výstavba RD 5 + 1 - spalovací zdroj 20.12.2012  9.1.2013 29000/647
DHV CR, spol. s r.o. -  Městys Drásov  45797170 Drásov Zpevněné plochy za Obecním domem - prašnost 2.1.2013  17.1.2013 52/649
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 43420222 Štěpánovice u Tišnova Štěpánovice, rozš. NNk, Mertastav, p.č. 721 - prašnost 17.1.2013  18.1.2013 1419
E.ON Servisní, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 25186213 Rohozec u Tišnova Rohozec - úprava DS, Vitula - prašnost 9.1.2013  21.1.2013 651/1276
Ing.arch. Jindřich Brezovský - Petr a Eva Musilovi   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 9.1.2013  5.2.2013 777/1278
Jiří Bajer   Vratislávka Novostavba RD - spalovací zdroj 10.1.2013  30.1.2013 813/1368
ELprojekty, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Tišnov Tišnov, Černohorská, kab. sm. NN, Svoboda - prašnost 9.1.2013  4.2.2013 620/1965
E.ON Servisní, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 25186213 Klokočí u Olší Klokočí u Olší, rozš. NNk, Baláš - prašnost 21.1.2013  13.3.2012 1562/1966
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. -  Obec Předklášteří 25325680 Předklášteří Park v Předklášteří, chodník přes park - prašnost 28.1.2013  14.2.2013 2154/2198
Městys Drásov 00281727 Drásov Novostavba budovy mateřské školy vč. příjezdové komunikace, Drásov - prašnost 1.2.2013  4.2.2013 2500/2633
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Drásov Drásov, rozš. NNk, B - SERVIS, p.č. 2576-9 - prašnost 22.1.2013  6.2.2013 1694/2542
Interservis spol. s r.o. -  MTCo, s.r.o. 18828981 Drásov Přístavba k RD Drásov 369 - spalovací zdroj 4.2.2013  15.2.2013 2659/2729
Puttner, s.r.o. - investor E.ON Distribuce, a.s. 25552953 Hradčany u Tišnova Hradčany, rozš. NNk, Koláčková, p.č.414/6 - prašnost 31.1.2013  13.2.2013 2410/2837
Linio Plan, s.r.o. -  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 27738809 Deblín, Čížky, Žernůvka, Vohančice, Předklášteří, Tišnov Rekonstrukce silnice II/379 Deblín - Tišnov - prašnost 30.1.2013 20.2.2013 2283/3829
ELprojekty, s.r.o. - i E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Předklášteří Předklášteří, rozš. NNv, Chládek, p.č. 351 - prašnost 31.1.2013  22.2.2013 2406/2907
Jan Burda   Březina u Tišnova Přístavba a nadstavba rekr. objektu Březina - spalovací zdroj 8.2.2013  25.2.2013 3094/3205
BOOS a.s. -  Siemens Drásov 00558249 Drásov Siemens Drásov - 1. etapa, soubor SO 01 - 05 - prašnost 12.2.2013  22.2.2013 3289/3326
SPH stavby s.r.o. -  Městys Nedvědice 26230470 Nedvědice pod Pernštejnem Víceúčelové hřiště u Základní školy v Nedvědici pod Pernštejnem - prašnost 8.2.2013  26.2.2013 3046/3408
Michal Fučík   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 13.2.2013  26.2.2013 3439/3681
Ing. Ondřej Matys -  R. Macháček   Vohančice Novostavba RD - spalovací zdroj 19.2.2013  27.2.2013 3771
Ing. Filip Haška -  Městys Drásov 87216906 Drásov Odstavná plocha u hřbitova Drásov - prašnost 15.2.2013  27.2.2013 3559/3871
Ing. Filip Haška -  Městys Drásov 87216906 Drásov Oprava polní cesty - prašnost 15.2.2013  27.2.2013 3560/3878
Lenka Žáková   Žďárec Stavba RD - spalovací zdroj 20.2.2013  8.3.2013 3913/3922
IKA Brno s.r.o. - SÚS JmK, p.o.k. 47910453 Hradčany u Tišnova, Drásov, Sentice, Čebín II/385 Tišnov - Čebín - Rekonstrukce objízdných tras - prašnost 12.2.2013  5.3.2013 3272/4083
PROSIG, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Lomnice u Tišnova Obnova NNv na NNk, pbč. 53 - pbč. 89 - prašnost 20.2.2013  7.3.2013 3875/4101
Ing. Oldřich Výleta - manželé Hořínkovi 67594476 Maršov u Veverské Bítýšky Novostavba RD - spalovací zdroj 13.2.2013 6.3.2013 3440/4240
Ing. Jitka Schneiderová - Městys Drásov   Drásov Drásov, rekonstrukce náměstíčka - prašnost 1.3.2013  8.3.2013 4641/4868
Jiří Schottenberger   Tišnov Stavba RD - spalovací zdroj 6.3.2013  27.3.2013 4963/4969
Jan Němec   Litava Novostavba RD - spalovací zdroj 27.2.2013  14.3.2013 4422/5168
Jaroslav Zavadil   Husle Dílna - spalovací zdroj 5.3.2013  18.3.2013 4865/5171
EEIKA Brno, s.r.o. 25573829 Tišnov Tišnov T10 Klucanina sr. úpr. VN - prašnost 8.3.2013 20.3.2013 5151/5779
Manželé Petříkovi   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 13.3.2013 20.3.2013 5740/5941
Manželé Pinkovi   Štěpánovice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroje 18.3.2013 20.3.2013 6017/6035
Ing. Jan Veselý 68017901 Hradčany u Tišnova Inženýrské sítě pro budoucí zástavbu RD - prašnost 11.3.2013  20.3.2013 5380/5787
Ing. Vladimír Dokládal 70497923 Skalička u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 15.3.2013  29.3.2013 5876/6187
Markéta Klimová   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 20.2.2013  29.3.2013 3857/6785
PROSIG, s.r.o. 27685314 Deblín Obnova NN, pbč. 145 - 150 - prašnost 13.3.2013 29.3.2013 5633/6362
Ing. arch. Jaroslav Skalický  75679086 Lomnice u Tišnova  Novostavba RD - spalovací zdroj  13.3.2013 10.4.2013   5698/7094
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Lokalita "U Prádelny" Dešťová kanalizace DN 300 se zpětnou klapkou - prašnost 27.3.2013 17.4.2013 6760/7043
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Přemostšní toku Lubě - prašnost 29.3.2013 17.4.2013 6978/8083
E.ON Servisní, s.r.o. 25186213 Vohančice Vohančice, rozš. NNk, Kubíček, Laifr, p.č. 124 - prašnost 27.3.2013  19.4.2013 6763/8136
Nikola Bělušová, David Peslar   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 2.4.2013  19.4.2013 7031/7093
Ing. Vladimír Dokládal 70497923 Kaly Novostavba RD - spalovací zdroj 10.4.2013  3.5.2013 7928/7895
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Přemostšní potoka Lubě - prašnost 29.3.2013 17.4.2013 6978/8083
B - SERVIS, realizace staveb, s.r.o. 26287145 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 5.4.2013 2.5.2013 7477/9010
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Žďárec Žďárec, Na Kopci, rozš. NNk, 18 RD, Obec - prašnost 17.4.2013 6.5.2013 8567/8788
Petra Slámová, Jiří Sláma   Svatoslav u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 24.4.2013 7.5.2013 9332/9337
Rostislav Kerber, Lucie Hamerníková   Heroltice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 14.11.2012 13.5.2013 26133/10640
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 70932581 Hradčany u Tišnova II/385 Hradčany průtah, II. stavba, C411, C501 - prašnost 20.5.2013 22.5.2013 11276/11309
IKA BRNO, s.r.o. 47910453 Březina u Tišnova Chodník podél komunikace III/38522 - prašnost 22.5.2013 28.5.2013 11441/11647
VIAPONT s.r.o. 46995447 Hradčany u Tišnova II/385 Hradčany - průtah (kromě C301, C310) - prašnost 22.5.2013 30.5.2013 11442/12272
E.ON Servisní, s.r.o. 25186213 Štěpánovice u Tišnova Štěpánovice, rozš. NNk, Chaloupka, p.č. 1124 - prašnost 28.5.2013 3.6.2013 11955/12509
Marcela Skříčková 01194593 Železné Železné Nad Mezí - prodloužení II. tlakového pásma vodovodu - prašnost 27.5.2013 11.6.2013 11847/11892
ELQA, s.r.o. 49977121 Kuřimské Jestřabí Kuřimské Jestřabí, DPNN, Vágnerová - prašnost 3.6.2013  12.6.2013 12559/12886
Petr Ševčík   Tišnov Novostavba RD - spalovací zdroj 5.6.2013  17.6.2013 12829/12894
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Tišnov Tišnov, Horova, Erbenova st. úpr. NN - prašnost
18.6.2013 25.6.2013 13937/14075
Městys Drásov 00281727 Drásov Drásov, ulice Severní, prodloužení splaškové kanalizace - prašnost 8.2.2013 9.7.2013 3045/15686
České dráhy, a.s. 70994226 Tišnov Tišnov - stavební oddíl - demolice objektů - prašnost 25.6.2013 10.7.2013 14552/14741
Tereza Musilová, František Musil   Všechovice u Tišnova Novostavba RD a garáže - spalovací zdroje 1.7.2013 9.7.2013 15237/15710
Jiří Malásek 14666073 Lomička u Tišnova Nový chodníkv obci Lomnička - prašnost 3.7.2013 19.7.2013 15350/16235
Jan Tichý, Monika Tichá   Tišnov Hobby dílna, sklad dřeva, zahradního nábytku a nářadí - spalovací zdroj 15.7.2013 18.7.2013 16232/16516
Amatérský fotbalový klub (AFK) Tišnov 48480185 Tišnov Přístavba a nástavba fotbalových kabin Tišnov - spalovací zdroj 17.7.2013 24.7.2013 16369/16854
Taťjana Hrázská   Nedvědice pod Pernštejnem Přestavba rekreační chaty - spalovací zdroj 31.7.2013  19.8.2013 17721/18960
Ing. arch. Petr Kopečný  66560616 Holasice u Veverské Bítýšky Přestavba rekreační chaty - spalovací zdroj 5.8.2013  20.8.2013 17963/18966
PK Elektro s.r.o. 28310691 Deblín Deblín, rozš.NNk, Peslar - prašnost
26.8.2013 28.8.2013 19779
Komůrkovi   Železné Novostavba RD - spalovací zdroj 4.9.2013 10.9.2013 20595/21109
DUIS s.r.o. 47916311 Sentice Obec Sentice - stoková síť - prašnost 6.9.2013  17.9.2013 20825/21009
Obec Vohančice 00366013 Vohančice Vohančice -oprava silnice III/38522 a výstavba chodníku - prašnost 13.9.2013 16.9.2013 21494
Dvořáčkovi   Níhov Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č. 36 - spalovací zdroj 13.9.2013 18.9.2013 21517/21875
Ing. Eva Pokorná 16334736 Železné Prodloužení chodníku v obci Železné - prašnost 3.10.2013  11.10.2013 23280/23423
Ing. Vítězslav Pruša 12151289 Nuzířov, Malhostovice Drásov - Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov - prašnost 4.10.2013  4.11.2013 23440/23504
Ing. Petr Tomášek 75504570 Drásov Novostavba RD Miholovi - spalovací zdroj 7.10.2013  10.10.2013 23607/23705
Ing. Jiřina Bubeníková 60987791 Štěpánovice u Tišnova Novostavba RD Gabrielová - spalovací zdroj 21.10.2013 25.10.2013 24888/24939
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Kaly Kaly - rozš. NNk, Stroje Zeman - prašnost 22.10.2013 31.10.2013 25052/25272
Vojtěch Trojan   Katov Novostavba RD - spalovací zdroj 23.10.2013 1.11.2013 25263/25519
ELING CZ s.r.o. 27752810 Rašov Rašov - úprava DS, Holas - prašnost 24.10.2013 5.11.2013 25318/25605
ELprojekty, s.r.o. 29311501 Tišnov Tišnov, Halasova, st. úpr. kabelů NN - prašnost 3.6.2013 4.11.2013 12493/25998
Ján Neupauer 87918480 Tišnov Zařízení ke sběru a zpracování autovraků, M+K Autocentrum, s.r.o. - spalovací zdroj 29.10.2013 25.11.2013 25516/27734
Uniprojekt spol. s r.o.  44041781 Tišnov Pěstírna akvarijních ryb, Vítek - spalovací zdroj 30.10.2013  13.11.2013 25667/25684
PLYNOPROJEKT MB, spol. s r.o. 26980126 Drásov Rekonstrukce plynovodu a domovních přípojek - prašnost 12.8.2013 20.11.2013 18595/26592
Dušan Mašínský   Sentice Rodinný dům - spalovací zdroj 20.11.2013 25.11.2013 27259/27351
Mgr. Radka Lokajová
   Malhostovice Rekonstrukce rodinného domu - spalovací zdroj
 17.12.2013  6.1.2014  29480/29772
Obec Svatoslav 00282626 Svatoslav Kanalizace III. etapa - 2. část, rekonstrukce stávající jednotné kanalizace - prašnost 7.1.2014 9.1.2014 418/488
Jaroslav Šafář   Drásov Stavba RD - spalovací zdroj 6.1.2014 16.1.2014 343/931
Ing. Oldřich Výleta - Obec Předklášteří
67594476 Předklášteří Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ - spalovací zdroj 15.1.2014 20.1.2014 1139/1427
Jiří Kočka   Štěpánovice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 15.1.2014  23.1.2014 1274/1713
Oskar Mühlhansl   Tišnov Odstanění stavby RD a přilehlých hospodářských stavení - prašnost 21.1.2014 29.1.2014 1575/2029
SŽDC, státní organizace 70994234 Nedvědice pod Pernštejnem Rekonstrukce železničního přejezdu - prašnost 15.1.2014  31.1.2014 1060/1698
Ing. Vítězslav Pruša -  DSO "ČOV Drásov-Malhostovice"
12151289 Nuzířov, Malhostovice Drásov - Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov - změna trasy - prašnost 22.1.2014 29.1.2014 1639/2050
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. -  Městys Drásov
45797170 Drásov Zpevněné plochy ulice Potoční - změna stavby - prašnost 22.1.2014  29.1.2014 1601/1703
Bonett Bohemia, a.s. -  ČSAD Tišnov, spol. s r.o. 25626108 Tišnov, Předklášteří Plnicí stanice CNG - areál ČSAD Tišnov 30.1.2014 21.2.2014 2253/4026
Lenka Geržová, Ivan David   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 31.1.2014 7.2.2014 2469/2509
Městys Drásov 00281727 Drásov Zpevněné plochy ulice Vinohradská- prašnost 4.2.2014 12.2.2014 2595/2882
Ing. Oldřich Výleta -  ROSOMAC, s.r.o.
67594476 Předklášteří Rekreační objekt - spalovací zdroj 20.1.2014 6.2.2014 1481/2275
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribucine, a.s.
27685314 Sentice Špilberk, obnova NNv za NNk - prašnost 4.2.2014 11.2.2014 2598/2712
Obec Předklášteří 00365416 Předklášteří Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Troubná - prašnost 7.2.2014 12.2.2014 2943/2996
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěšía cyklisty - 1. etapa 7.2.2014 17.2.2014 2917/3183
Bonett Bohemia, a.s. 25626108 Tišnov, Předklášteří Plnicí stanice CNG (ČSAD Tišnov) 30.1.2014 21.2.2014 2253/4026
PROSIG, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s.
27685314 Drásov Díly 3, rozš. NNk,Canoinvest - prašnost 10.2.2014  26.2.2014 3004/3185
Ing. Milan Šipka - Eva Nedomová
  Brusná Novostavba RD - spalovací zdroj 5.2.2014  24.2.2014 2794/3224
Ing. Miroslava Vyhňáková -  M. Vášová, M. Tomiška
  Lomnice u Tišnova Novostavba RD - prašnost 14.2.2014  24.2.2014 3489/3749
Intar a.s. -  Telefónica Czech Republic, a.s.
25594443 Unín Kabely 67_LO - prašnost 14.2.2014 5.3.2014
3449/4028
Intar a.s. -  Telefónica Czech Republic, a.s.
25594443 Unín Kabely 65_LO - prašnost 14.2.2014  5.3.2014 3448/4029
Markéta Vitanovská   Deblín Novostavba RD - spalovací zdroj 17.2.2014 27.2.2014 3666/4103
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Svatoslav Rozš. NNk, Balabán, p.č. 793 - prašnost 24.2.2014 28.2.2014 4088/4203
Tomáš Neudecker   Lomnička u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 28.1.2014 28.2.2014 2039/4660
Ing. Vladimír Dokládal -Stroje Zeman Trade s.r.o. 70497923 Kaly Novostavba RD - spalovací zdroj 19.2.2014  5.3.2014 3825/4252
Ing. Petr Tichý, Margita Pézová   Kuřimské Jestřabí Novostavba RD - spalovací zdroj 24.2.2014  17.3.2014 4207/4237
Robert Jelínek   Doubravník Novostavba RD - spalovací zdroj 24.2.2014  21.3.2014 4147/4403
Pavel Chyba   Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 26.2.2014  21.3.2014 4499/4667
Ing. Miroslav Vyhňák   Předklášteří Změna stavby RD - spalovací zdroj 24.2.2014  18.3.2014 4113/4853
Ing. Oldřich Výleta 67594476 Březina u Tišnova Rekreační objekt - spalovací zdroj 6.3.2014 24.3.2014 5179/5180
Ing. Filip Haška 87216906 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 10.3.2014 24.3.2014 5511/5734
Bohuslav Žák   Horní Loučky Novostavba RD - spalovací zdroj 24.3.2014 16.4.2014 6778/6930
B.H. engineering s.r.o. - Mikroregion Čebínka 26977125 Malhostovice, Nuzířov Stezka pro pěší a cyklisty - prašnost 24.3.2014   6753/6881
Klementovi   Kuřimská Nová Ves Novostavba RD - spalovací zdroj 25.3.2014 16.4.2014 6928/7025
 Město Tišnov
 00282707 Tišnov Sanace skalní stěny pod Květnicí - prašnost
 25.3.2014  16.4.2014  6947/7027
 Lubomír Martinek
   Rašov  Novostavba RD - spalovací zdroj
 26.3.2014 7.4.2014
 7127/8068
ELprojekty, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s.  29311501  Níhov  Rozš. NNk, Valová, p.č. 1279/4 - prašnost
 26.3.2014 23.4.2014
 7007/7347
 RIZNER, s.r.o.
 26228807  Rašov  Rodinný dům - spalovací zdroj
 31.3.2014  28.4.2014  7366
 Němec Jiří stavitel s.r.o.
 26957841  Tišnov  Hony za Kukýrnou- ulice Poslední
 26.3.2014  28.4.2014  7119/9702
 Ing. Fipip Haška -  Obec Běleč
 87216906  Běleč u Lomnice
 Chodník u silnice III/38715 - prašnost
 24.1.2014  28.4.2014  1864/9868
 VUT v Brně -  Město Tišnov
 00216305  Tišnov  Úprava ulice Osvobození - prašnost
 16.4.2014  29.4.2014  8966/9369
Ing. Dalibor Kolesa 42679150 Strhaře Přístavba, nadstavba, stavební úpravy budovy Strhaře, Žleby 113 - spalovací zdroj 22.4.2014  19.5.2014 9319/9941
Marcela Skříčková 01194593 Maršov u Veverské Bítýšky Prodloužení vodovodu, vodovodní a kanalizační přípojka, Maršov parc. č. 941/7 - prašnost 24.4.2014  5.5.2014 9615/9966
Libor Kočíř - MONSTA Brno. spol. s r.o. 68712243 Drásov Drásov - rodinný dům - spalovací zdroj 23.4.2014 9.5.2014 9435/10599
Město Tišnov 00282707 Tišnov Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa - prašnost 7.5.2014 12.5.2014 10724/10769
Ing. Aleš Šrámek - RAPO BRNO, s.r.o. 75583003 Tišnov RAPO BRNO - administrativní objekt - spalovací zdroj 2.5.2014 12.5.2014 10350/10770
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Ochoz u Tišnova Ochoz u Tišnova, st. úpr. NN - prašnost 30.4.2014 15.5.2014 10159/11070
Ing. Oldřich Výleta - Pavel Klusák 67594476 Pernštejsnké Jestřabí Novostavba RD a hospodářské budovy - spalovací zdroj 5.5.2014 21.5.2014 10552/11400
ZAME servisní, s.r.o. - MFC - MORFICO s.r.o. 24155969 Tišnov Tišnov, TS, VNk, NNk - MFC-MORFICO -prašnost 7.5.2014 26.5.2014 10711/11650
Milan Obršlík   Březina u Tišnova Stavba RD - spalovací zdroj 19.5.2014 26.5.2014 11666/11683
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Kaly Kaly, rozš. NNk, Stroje Zeman - prašnost 14.5.2014 22.5.2014 11226/11685
EEIKA Brno s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 25573829 Tišnov Tišnov, Klášterská SÚS, přelVN+NN - prašnost 9.5.2014 22.5.2014 10885/11945
E.mont, s.r.o. -  E.ON Distribuce, a.s. 43378129 Litava Litava, domovní přípojka NNk, Tichá - prašnost 21.5.2014 30.5.2014 11819/12213
Ing. Oldřich Výleta - Jana Pavelková 67594476 Dolní Loučky Novostavba RD - spalovací zdroj 26.5.2014 3.6.2014 12239/12413
Ing. Vladimír Dokládal - Obec Kuřimské Jestřabí 70497923 Kuřimské Jestřabí Stavební úpravy objektu 23.5.2014 3.6.2014 12393/12423
Tomáš Hort   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 2.6.2014 4.6.2014 12855/12861
Jaroslava Jírová   Nedvědice pod Pernštejnem Přístavba RD - spalovací zdroj 10.6.2014 16.6.2014 13501/13573
 Ing. Pavel Záviška - Ivan Prudík
 74289977  Malhostovice  Novostavba RD - spalovací zdroj
 4.6.2014 13.6.2014
 13125/13577
 Jiří Vrbka - Jiří Palma, Pavla Berková
 68732953  Předklášteří Novostavba RD - spalovací zdroj
 11.6.2014 17.6.2014
13600/13756
 ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.
 29311501  Veselí u Lomnice
 Rozš. NNk, Veselý - prašnost
 17.6.2014 26.6.2014
14017/14112
 Město Tišnov
00282707
 Tišnov Veřejné osvětlení, Hornická, etapa II - prašnost
25.6.2014
30.6.2014
14574/14668
 Město Tišnov
00282707
Tišnov
Veřejné osvětlení, Ostrovec, etapa II - prašnost
25.6.2014
30.6.2014
14644/14671
 Ing. Eliška Kavalcová
   Drásov  Novostavba RD - spalovací zdroj
 23.6.2014  8.7.2014  14428/15071
 LDH spol. s r.o. - Ing. Ján Čiernik
46965424
 Drásov  Komunikace a inženýrské sítě pro 7 RD Drásov - prašnost
 13.6.2014  16.7.2014

 13810/15076

 Ing. Jiří Železný - Zdeňka Hladilová
  Hradčany u Tišnova
 Stavební úpravy a přístavbaobjektu ro individuální rekreaci - spalovací zdroj
 2.7.2014  21.7.2014  15197/15334
 Jana Burianová, Petr Pražák
  Křižínkov
 Zděný rodinný dům - spalovací zdroj
 7.7.2014 16.7.2014
15353
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Brusná Rozš. NNk, Mičánek, pč. 420 - prašnost 1.7.2014 9.7.2014 14978/15483
Ing. Michal Kučera   Lomnice u Tišnova Novostavba RD - spalovací zdroj 9.7.2014 17.7.2014 15625/15649
atelier - projekt s.r.o. - Městys Drásov 02177072 Drásov Využitítělesa dráhy pro cyklostezku - prašnost 27.6.2014 6.8.2014 14795/15695
GDP KORAL, s.r.o. 27663256 Tišnov Lakovací a sušicí kabina - aplikace nátěrových hmot 7.7.2014 15.7.2014 15411/16065
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Chodník Čebínská 10.7.2014 24.7.2014 15720/16251
 Hana Šianská
   Sentice  Novostavba rekreačního objektu - spalovací zdroj
 16.7.2014  28.7.2014  16189/16252
 Ing. Filip Haška - Městys Drásov
 87216906  Drásov  Chodník podél silnice II/379 - prašnost
 16.7.2014  29.7.2014  16174/16253
 Obec Katov
 00842672  Katov  Rozšíření veřejného osvětlení
 9.7.2014  18.7.2014  15613/16357
 EEIKA Brno s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.
 25573829  Tišnov  Klášterská, Město, přVN+NN, III/3771 - prašnost
 10.7.2014  28.7.2014  15704/16489
 Ing. Oldřich Výleta - Dana Bílková, Zdeněk Sítař
 67594476  Všechovice u Tišnova
 Novostavba RD - spalovací zdroj
 25.7.2014  5.8.2014  16884/17851
PROSIG, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 27685314 Tišnov Za Mlýnem, Obnova NNv do NNk - prašnost 23.7.2014 30.7.2014 16643/16958
 Petra Dvořáčková
   Katov  Novostavba RD - spalovací  zdroj
 25.7.2014  5.8.2014  16858/17176
Ing. Oldřich Výleta - Jiří Volánek  67594476 Drásov Staveb. úpravy RD - spalovací zdroj 25.7.2014 5.8.2014 16886/17880
VM REKOSTAV, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 46971971 Kuřimské Jestřabí Rozš. NNk, Kučera + OÚ, p.č. 497 + 95 - prašnost 31.7.2014 7.8.2014 17391/17604
Ing. Milan Cifr - Městys Nedvědice 60787741 Nedvědice pod Pernštejnem Nedvědice - novostavba kanalizace Ke Křížku - prašnost 6.8.2014 27.8.2014 17993/18099
AQUA PROCON s.r.o. - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 46964371 Tišnov Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě: F11 a F111 - prašnost 5.8.2014 28.8.2014 17867/18066
Ing. Otakar Mikulka - Martina Diviš 74464001 Tišnov Rodinný dům Tišnov - demolice stávajícího - prašnost, spalovací zdroj 6.8.2014 28.8.2014 18065
 Ing. Josef Dufek
   Černvír  Novostavba RD - spalovací zdroj
 8.8.2014  29.8.2014  18536/19363
 Ing. Miroslava Vyhňáková - Roman Věchet
 87158001  Hradčany u Tišnova
 Hospůdka "Malá, ale Naša" - 3 spalovací zdroje
 11.8.2014  1.9.2014  18381/19364
 ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.
 29311501  Křížovice  Křížovice, přípojka NN, Svobodová Věra - prašnost
 13.8.2014  2.9.2014  18555/19365
 Antonín Zadražil
   Doubravník Novostavba RD - spalovací zdroj
 18.8.2014 8.9.2014
 18843/19366
 ELQA s.r.o.
 49977121 Tišnov
Tišnov, Hony za Kukýrnou, VN, NN, TS - prašnost
 13.8.2014 9.9.2014
 18638/19447
 Ing. Filip Haška - DSO ČOV Drásov - Malhostovice
 87216906  Drásov  Prodloužení splaškové kanalizace ul. Pod Mlýnem, Všechivucjá - Drásov - prašnost
 5.9.2014  15.9.2014  20046/20123
 Ing. Vladimír Dokládal - Strmeň, Dvořáková
 70497923  Braníškov  Novostavba RD - spalovací kotel
 28.8.2014  10.9.2014  19503/19561
BESTA - ING. BRÁZDA s.r.o. - Ondřej Valenta 25309714 Lomnice u Tišnova Krbová kamna v bytové jednotce - spalovací zdroj 4.9.2014 22.9.2014 19932/21243
Jiří Maláska - Obec Lomnička 14666073 Lomnička u Tišnova Místní komunikace a inženýrské sítě, K Lípám, komunikace a dešťová kanalizace -  prašnost 2.10.2014 10.10.2014 22069/22082
Ing. Michal Valenta - Jihomoravský kraj   Tišnov Vybudování bytu pro nezaopatřené zletilé osoby- spalovací zdroj 17.10.2014 30.10.2014 23346/23787
GEDBERG LOWBAU hydrogenium s.r.o. 01616498 Železné Obytný soubor Záhomí, komunikace a inženýrské sítě - prašnost 7.10.2014 30.10.2014 22506/23119
Pavel Kolstrunk   Všechovice u Tišnova Novostavba RD -spalovací zdroj 27.10.2014 10.11.2014 24118/24205
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s. 29311501 Kuřimská Nová Ves Rozš. NNk, Klementová, p.č. 325/3 - prašnost 30.10.2014 12.11.2014 24348/24960
GAsAG spol. s r.o. - RWE GasNet, s.r.o. 44016727 Tišnov Reko NTL plyn. přípojek Tišnov - Jiráskova - prašnost 31.10.2014 19.11.2014 24430/24666
Obec Horní Loučky 00599395 Horní Loučky Prodloužení IS - lokalita E2 - prašnost 6.11.2014 19.11.2014 25005/25684
Němec Jiří stavitel s.r.o. 26957841 Tišnov Hony Za Kukýrnou - Tišnovská III - prašnost 3.11.2014 26.11.2014 24609/26120
Jiří Nejez   Vohančice Přestavba zemědělské stavby na RD - spalovací zdroj 21.11.2014 4.12.2014 26302/26611
Ing. Alena Zajíčková - Lucie Kučerová 66559481 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 24.11.2014 5.12.2014 26493
Obec Malhostovice 00282057 Malhostovice Rekonstrukce chodníků - prašnost 27.11.2014 10.12.2014 26869/27029
Ing. Andrea Obručová Čeuperová 72349182 Drásov Novostavba RD - spalovací zdroj 1.12.2014 11.12.2014 27023/27140
ELprojekty, s.r.o. - E.ON Distribuce, a.s.
29311501 Újezd u Tišnova Újezd u T., rozš. NNk 4xRD, Srp - prašnost 9.12.2014 12.12.2014 27741/28029
Ing. Oldřich Výleta - Obec Předklášteří 67594476 Předklášteří Přístavba MŠ 1.12.2014 17.12.2014 27000/27959
             

 

12151289 Nuzířov, Malhostovice Drásov - Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov - prašnost