Zpět

Adoptuj strom v Tišnově - o projektu

Podpora výsadby stromů ve městě

Tato aktivita komise životního prostředí města Tišnova je zaměřená na nejširší veřejnost, která se chce podílet na zlepšení životního prostředí ve městě a posílit vztah k místu, kde žije.

Současný stav:

Stromy jsou vysazovány podle pěstebních plánů města (dlouhodobé plány, náhradní výsadba za kácení, náhrady poškozených stromů) přímo pověřenými zaměstnanci a firmami. Občané kromě akcí typu Den stromů nemají možnost se na podpoře výsadby stromů podílet. Z aktivit občanských sdružení v oblasti ochrany přírody a z podnětů občanů, zejména mladých rodičů, vznikl nápad na tuto aktivitu, kdy se veřejnost adresným příspěvkem a účastí na stromových slavnostech může více na výsadbě stromů podílet.

Cíle:

Nabídnout široké veřejnosti možnost podpořit výsadbu stromů a posílit tak vztah ke stromům a životnímu prostředí v místě bydliště.

Partneři aktivity: Ekoporadna Tišnovsko

Údaje pro platbu se zobrazí po odeslání vyplněného formuláře.

Adoptuj strom

Jméno: *

Příjmení: *

E-mail: *

Adresa:

Požadujete-li i potvrzení o platbě pro daňové účely, uveďte datum narození:

Mám zájem o výsadbu pro jméno:

Chci mít toto jméno uvedeno u vysazeného stromu:

Mám zájem se zúčastnit stromové slavnosti:

Hodnota mého příspěvku (Kč):

Jiná hodnota příspěvku (Kč):

Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy v seznamu dárců, vedených veřejně v síti Internetu na webu města Tišnova.