Zpět

Vyhlášky a nařízení

NÁZEV PRÁVNÍHO PŘEDPISU
Obecně závazná vzhláška města Tišnovva č. 7/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem ( PDF 53kB )
Obecně závazná vzhláška města Tišnovva č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( PDF 69kB )
Vyhláška č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011 ( PDF 35kB )
Vyhláška č. 4/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřišť s umělým povrchem na území města Tišnova ( PDF 35kB )
Vyhláška č. 3/2014, o zřízení Městské policie Tišnov ( PDF 35kB )
Vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2012, kterou se stanoví provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova ( PDF 36kB )
Vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení žádostí o bytovou náhradu ( PDF 35kB )
Vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád města Tišnova ( PDF 95kB )
Vyhláška č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ( PDF 61kB )
Vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova ( PDF 56kB )
Vyhláška č. 2/2012, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů ( PDF 1MB )
Vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení ( PDF 53kB )
Vyhláška č. 12/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( PDF 61kB )
Nařízení č.10/2011, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Tišnova ( PDF 93kB )
Vyhláška č.8/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova ( PDF 153kB )
Nařízení č.7/2011, kterým zrušuje nařízení města Tišnova č. 12/2003, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ( PDF 56kB )
Vyhláška č.5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ( PDF 146kB )
Vyhláška č.3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity ( PDF 98kB )
Vyhláška č.5/2010 o místním poplatku ze psů ( PDF 79kB )
Vyhláška č.3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ( PDF 93kB )
Vyhláška č.5/2005, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova ( PDF 68kB )
Vyhláška č.4/2005, kterou se k zajištění veřejného pořádku stanoví podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, na území města Tišnova ( PDF 67kB )
Vyhláška č.9/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění závazných vyhlášek č. 2/2000, 2/2001, 3/2001, 10/2003, 4/2004, 6/2004 ( RTF 63kB )
Vyhláška č.6/2004, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších změn ( RTF 103kB )
Vyhláška č.4/2004, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších změn ( RTF 72kB )
Vyhláška č. 10/2003, kterou se doplňuje vyhláška č.37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov ( RTF 248kB )
Vyhláška č.6/2003, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují místa volného pohybu psů na území města Tišnova ( RTF 119kB )
Vyhláška č. 3/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1998 města Tišnova ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídleního útvaru města Tišnova ( PDF 314kB )
Vyhláška č. 2/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 37/1998 města Tišnova ze dne 18.6.1998 o závazných částech územního plánu sídleního útvaru města Tišnova ( PDF 352kB )
Vyhláška č.37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov ( RTF 185kB )

Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Jaňourová
Zpět