Zpět

Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady ORP Tišnov - 3. úplná aktualizace 2014

Na tomto místě jsou k dispozici dokumenty 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Tišnov.

Grafická část   
Výkres hodnot území Výkres limitů využití území Výkres záměrů na provedení změn v území Výkres problémů k řešení
 Textová část  
 Územně analytické podklady správního obvodu ORP Tišnov - 3. úplná aktualizace  

K prohlížení dat je možné využít mapový portál města na adrese http://mapy.damasystem.cz/tisnov