Zpět

Aktuality z radnice

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

KrÚ

Vážení občané,

Jihomoravský kraj připravil projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), strategického dokumentu, který se do budoucna stane významným nástrojem rozvoje našeho kraje.

Nové ZÚR JMK vznikly v součinnosti s odborníky, obcemi, dotčenými orgány a správci dopravní a technické infrastruktury. Již v roce 2012 byla zahájena průběžná spolupráce sběrem námětů, které byly podkladem pro zadání ZÚR JMK. Následovala setkání formou kulatých stolů ke klíčovým záměrům dopravní infrastruktury, výjezdní výbory k rozpracovaným ZÚR JMK, tématicky zaměřené konzultace a operativní jednání až po představení záměrů řešených v ZÚR JMK na poradách starostek a starostů obcí všech okresů Jihomoravského kraje.

...

zobrazit vše

Městská policie upozorňuje na možné podvody

Městská policie

V poslední době přijala Městská policie Tišnov několik oznámení od občanů, že na území města dochází k pokusům o podvodné uzavírání smluv. Tyto smlouvy se týkají převodů poskytovatelů energetických služeb. Ve většině případů došlo nejprve k telefonickému kontaktu, kdy se volající vydával za pracovníka Energetického regulačního úřadu. Pod záminkou kontroly spotřeby elektrické energie se snažil získat důvěru zejména starších občanů a poté se je snažil přesvědčit ke změně dodavatele a uzavření mnohdy velmi nevýhodné smlouvy. Městská policie se naposledy s podobným jednáním setkala dne 24. března 2015 v odpoledních hodinách, kdy díky duchapřítomnosti seniorky, která učinila oznámení, mohla hlídka včas zareagovat a přímo v bytě oznamovatelky zabránit podvodnému jednání.

 

V případě, že se občané setkají s obdobnými nabídkami, nechť neprodleně kontaktují Městskou policii Tišnov (tel. 549 439 858 nebo 603 577 252), popřípadě Policii ČR. Důrazně doporučujeme volat nejlépe před sjednanou schůzkou s údajným kontrolorem.

zobrazit vše

Výběrová řízení MěKS Tišnov

MěKS

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, vyhlašuje výběrová řízení na pozice: pracovník/pracovnice Tišnovské Televize (podrobnosti zde), Vedoucí Muzea (podrobnosti zde) a Vedoucí Galerie (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2015/2016

školka

Zápis dětí do MŠ proběhne ve středu 29. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte).

...

zobrazit vše

Tišnovské trhy 2015 - přehled hlavních akcí

Trhy

Na přiloženém plakátu zveřejňujeme přehled hlavních akcí s souvislosti s pravidelnými Tišnovskými trhy.

zobrazit vše

Stavební činnost v okolí nádraží ČD Tišnov – upozornění pro občany a cestující

Vizualizace terminálu

Dnem 16. března 2015 bude v Tišnově zahájeno několik investičních akcí. Tyto s sebou přinesou omezení spočívající v organizaci dopravy a především ve snížení počtu parkovacích míst v okolí nádraží ČD. 

...

zobrazit vše

Modernizace autobusového terminálu Tišnov - UPOZORNĚNÍ pro cestující.

terminal.jpg

Vzhledem k plánované modernizaci autobusového terminálu v Tišnově upozorňujeme na některá omezení v místech stavby. Žádáme všechny cestující o trpělivost a věříme, že jim nový terminál do budoucna přinese větší komfort při cestování.

zobrazit vše

Společná informace k další výstavbě v lokalitě Hony za Kukýrnou

Plánovaná komunikace

Dne 10. března 2015 se na základě zvýšeného zájmu občanů uskutečnila schůzka mezi vedením města Tišnova a jednatelem společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. Jejím obsahem bylo vyjasnění podnikatelského záměru stavební firmy na pozemcích přiléhajících k nově zamýšlené komunikaci kolmo navazující na ulici Lomnická a uzavírající ulice K Čimperku, Marie Pavlíkové a Formánkova. Samotná pozemní komunikace bude vybudována na náklady společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. a je v tuto chvíli ve fázi územního řízení. Zahájení výstavby komunikace je plánováno na druhou polovinu roku 2015. 

zobrazit vše

Informace o dopravních uzavírkách v okolí Tišnova

Mapa uzavírek

(aktualizováno 26.3.2015) Dovolujeme si upozornit na plánované uzavírky komunikací, které budou realizovány v následujícím období v Tišnově a jeho nejbližším okolí.

...

zobrazit vše

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná ve pondělí 16. března 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

zobrazit vše
Celkem položek: 300