Zpět

Oznámení - zemřel Karel Krejčí

V úterý 24. března zemřel ve věku 86 let pan Karel Krejčí, tišnovský občan a postupem času i velký pamětník a výrazná osobnost společenského a kulturního života města. Narodil se v rodině historika umění a on sám se naopak celý profesní život věnoval technickým oborům. Obě tyto stránky pak zúročil ve svých četných mimopracovních aktivitách a koníčcích a po společenských změnách v listopadu roku 1989 se zařadil mezi přední vlastivědné pracovníky a zájemce o veškeré dění v Tišnově i jeho okolí.

Celý život se zabýval problematikou druhé světové války a jejími dopady na Tišnovsko. Mimořádné zásluhy má především o objasnění činnosti letecké továrny Diana v tunelech rozestavěné trati mezi Tišnovem a Níhovem a osudů posádky amerického bombardéru zříceného u Tišnova v dubnu 1945. Výsledky svých badatelských aktivit k těmto tématům poskytl široké veřejnosti formou vydaných publikací. Skvělým způsobem zpracoval a knižně vydal i historii Kuthanovy rodiny a sanatoria. Vydání své poslední práce, zaměřené opět na události na konci druhé světové války, se již bohužel nedočkal.

Pan Karel Krejčí byl také dlouholetým členem redakční rady Tišnovských novin. Mnohem výrazněji se ale zapsal do srdcí čtenářů tohoto městského zpravodaje svými četnými články, ve kterých se věnoval nejrůznějším tématům. Osobitý jazyk a způsob vyprávění ve spojení s až obdivuhodnou pamětí byly obzvláště oblíbené u jeho vzpomínání na starý Tišnov a jeho tehdejší obyvatele. Těchto nevyčerpatelných zdrojů stejně tak využívala i Tišnovská televize ve filmových  dokumentech na výše uvedená témata.

V neposlední řadě nelze nevzpomenout jeho srdečný a vstřícný přístup k nejrůznějším kolegům badatelům, vlastivědným pracovníkům a studentům, kterým nikdy neodmítl pomoc či radu. Velmi intenzivně spolupracoval i s Podhoráckým muzeum v Předklášteří, kterému poskytl i část svých sbírek.

Všechny tyto aktivity pana Karla Krejčího byly v roce 2013 oceněny udělením Ceny města Tišnova. Čest jeho památce!  

Poslední rozloučení proběhne v pondělí 30. března 2015 v 15 hodin v chrámu sv. Václava v Tišnově.

Karel Krejčí

Fotogalerie