Zpět

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná ve pondělí 16. března 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

radnice

Program jednání:

 1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
 2. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2015
 3. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2016 -2018
 4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2015
 5. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2014
 6. Zpráva o průběhu investičních akcích r. 2015
 7. Zpráva o komunálních službách za rok 2014
 8. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Tišnov za rok 2014
 9. Zpráva o sportu 2014
 10. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2014
 11. Návrhy na pojmenování nových ulic ve městě Tišnově
 12. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2015
 13. Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje
 14. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p.
 15. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p.
 16. Uzavření Smlouvy č. 14191853 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení Základní umělecké školy Tišnov“
 17. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
 18. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 19. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26.1. 2015
 20. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 17.2. 2015
 21. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 18.1.2015
 22. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.2.2015
 23. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.3.2015
 24. Dotazy, podněty a připomínky                  

Materiály k projednávaným bodům