Zpět

Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2015/2016

Zápis dětí do MŠ proběhne ve středu 29. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte).

...

školka

Den otevřených dveří proběhne v MŠ od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.30 do 15.00 hodin:

 • na Horově ulici ve čtvrtek 9. 4. 2015
 • Na Rybníčku v úterý 14. 4. 2015
 • U Humpolky ve čtvrtek 16. 4. 2015 na obou pracovištích - na Květnické i U Humpolky  

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, seznámit se s programem, získat informace, které je budou zajímat a případně si vyzvednout žádost.

V pátek 17. 4. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.si mohou rodiče vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ a  informovat se  o průběhu přijímacího řízení.

Zápis dětí do MŠ proběhne ve středu 29. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte).

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 29. 4. 2015 nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Ve středu 6. 5. 2015 v době od 8.00 do 13.00 hodin budou rodiče telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 6. 5. 2015 na telefonu.

Děti, které podle informací ředitelek 6. 5. 2015 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách – škole a vyčkají na informaci ředitelek, jestli se dodatečně neuvolní místo po vyřešení nástupu předškolních dětí do ZŠ. Podle aktuální situace obdrží rozhodnutí o přijetí – nepřijetí v řádném termínu dne 27. 5. 2015.

Ve středu 27. 5. 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali žádost a podepíší rozhodnutí o přijetí – nepřijetí. V případě přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Kritéria pro přijímací řízení do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2015/2016

 1. dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem ŠD
 2. dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9., jehož sourozenec již do MŠ dochází a bude dále docházet a které v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let
 3. dítě, jehož sourozenec bude přijat k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s odkladem ŠD, hlásící se od 1. 9. na celodenní pobyt s celodenní stravou a které v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let 
 4. dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytemv Tišnově. V případě, že spolu s ním bude žádat o přijetí jeho sourozenec hlásící se od 1. 9. na celodenní pobyt s celodenní stravou a který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let, bude v pořadí zařazen bezprostředně za staršího sourozence     
 5. dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytem v jiných obcích bez MŠ. V případě, že spolu s ním bude žádat o přijetí jeho sourozenec hlásící se od 1. 9. na celodenní pobyt s celodenní stravou a který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let, bude v pořadí zařazen bezprostředně za staršího sourozence     
 6. dítě hlásící se na celodenní pobyt s celodenní stravou od 1. 9. s trvalým pobytem v jiných obcích s MŠ. V případě, že spolu s ním bude žádat o přijetí jeho sourozenec hlásící se od 1. 9. na celodenní pobyt s celodenní stravou a který v kalendářním roce zápisu dosáhne tří let, bude v pořadí zařazen bezprostředně za staršího sourozence
 7. dítě hlásící se od 1. 9. na jinou dobu než celodenní pobyt a s jinou než celodenní stravou, vnitřně v 7. kritériu řazené: 7/2,  7/3,   7/4,   7/5,   7/6
 8. dítě z kritéria 2 - 7 s jiným nástupem, vnitřně v 8. kritériu řazené: 8/2,  8/3,   8/4,   8/5,   8/6, 8/7

V případě shodnosti rozhoduje v každém kritériu:

 • den narození dítěte s předností starších do výše kapacity školy 
 • v případě shody data narození rozhoduje pořadí příjmení podle abecedy

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Informace o MŠ a přijímacím řízení najdete na www.tisnov.cz a na internetových stránkách jednotlivých tišnovských mateřských škol.