Zpět

Společná informace k další výstavbě v lokalitě Hony za Kukýrnou

Dne 10. března 2015 se na základě zvýšeného zájmu občanů uskutečnila schůzka mezi vedením města Tišnova a jednatelem společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. Jejím obsahem bylo vyjasnění podnikatelského záměru stavební firmy na pozemcích přiléhajících k nově zamýšlené komunikaci kolmo navazující na ulici Lomnická a uzavírající ulice K Čimperku, Marie Pavlíkové a Formánkova. Samotná pozemní komunikace bude vybudována na náklady společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. a je v tuto chvíli ve fázi územního řízení. Zahájení výstavby komunikace je plánováno na druhou polovinu roku 2015. 

Plánovaná komunikace

Výsledkem společného jednání je dále prohlášení jednatele společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., že na předmětných pozemcích, sousedících s nově zamýšlenou komunikací ve směru k obcím Lomnička a Železné, hodlá do budoucna budovat výhradně zástavbu rodinných domů a nikoliv domů bytových. Podle současné prostorové regulace je v této lokalitě nutné u zástavby rodinných domů dodržet výškovou hladinu „1 nadzemní podlaží + podkroví“. Žádné jiné stavby proto v uvedené lokalitě nejsou plánovány.

 

V Tišnově dne 11. března 2015

 

    Jiří Dospíšil v.r.                                                                                      Jiří Němec v.r.

starosta města Tišnova                                                                           jednatel společnosti

                                                                                                           Němec Jiří stavitel s.r.o.

Fotogalerie