Zpět

Městská policie upozorňuje na možné podvody

V poslední době přijala Městská policie Tišnov několik oznámení od občanů, že na území města dochází k pokusům o podvodné uzavírání smluv. Tyto smlouvy se týkají převodů poskytovatelů energetických služeb. Ve většině případů došlo nejprve k telefonickému kontaktu, kdy se volající vydával za pracovníka Energetického regulačního úřadu. Pod záminkou kontroly spotřeby elektrické energie se snažil získat důvěru zejména starších občanů a poté se je snažil přesvědčit ke změně dodavatele a uzavření mnohdy velmi nevýhodné smlouvy. Městská policie se naposledy s podobným jednáním setkala dne 24. března 2015 v odpoledních hodinách, kdy díky duchapřítomnosti seniorky, která učinila oznámení, mohla hlídka včas zareagovat a přímo v bytě oznamovatelky zabránit podvodnému jednání.

 

V případě, že se občané setkají s obdobnými nabídkami, nechť neprodleně kontaktují Městskou policii Tišnov (tel. 549 439 858 nebo 603 577 252), popřípadě Policii ČR. Důrazně doporučujeme volat nejlépe před sjednanou schůzkou s údajným kontrolorem.

Městská policie