Zpět

Reakce na informace médií o rušení nemocnice v Tišnově

Rada města Tišnova reaguje se značným znepokojením na zveřejněnou informaci o společném plánu Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR na výrazné omezení lůžek akutní péče v nemocnici v Tišnově. Tento krok považuje za jednoznačné porušení Memoranda o akutní lůžkové péči, kterou uzavřel Jihomoravský kraj, jako zřizovatel tohoto zařízení, s Ministerstvem zdravotnictví ČR a VZP ČR. Tento vyjednaný model garantoval zachování stávající podoby lůžkové péče v nemocnici v Tišnově, o čemž bylo vedení města zřizovatelem nemocnice opakovaně ujišťováno. Zveřejnění takto závažných informací prostřednictvím médií bez předchozích jednání se zástupci zřizovatele a místní samosprávy považuje Rada města Tišnova za zcela nepřípustné.

Mimořádná schůze Rady Jihomoravského kraje v úterý 30. října 2012 pověřila hejtmana Michala Haška a radního pro zdravotnictví Oldřicha Ryšavého jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a VZP ČR. Téhož dne se oba zástupci Jihomoravského kraje za účasti starosty města Tišnova Jana Schneidera sešli s ředitelem krajské pobočky VZP pro Jihomoravský kraj. Na této schůzce bylo dohodnuto, že bude s naší nemocnicí od 1.1. uzavřena smlouva v rozsahu, který byl dojednán v memorandu, které uzavřel Jihomoravský kraj, VZP a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tato smlouva bude garantovat dosavadní rozsah služeb do 31.12.2013. Během následujiciho roku budou probíhat jednaní mezi krajem a VZP o konkretní podobě naši nemocnice  do budoucna. Bylo dohodnuto, že u těchto jednání budu přítomen také já, abych tak mohl přímo zastupovat zájmy občanů našeho regionu. Závěr je tedy takový, že se nemocnice v Tišnove neruši a dosavadní lékarskou péči poskytuje i dále.

nemocnice Tišnov

Fotogalerie