Zpět

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2013 – 2014

Město Tišnov předkládá k veřejnému připomínkování návrh Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2013 – 2014 a jeho Akčního plánu na rok 2013. Své připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: michal.kudlacek@tisnov.cz v termínu do 30. 11. 2012. Více informací v dokumentu.

Komunitní plánování sociálních služeb

Přílohy