Zpět

Informace o výměně parkovacích průkazů pro zdravotně postižené občany

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov informuje občany se zdravotním postižením o nutnosti výměny parkovacího průkazu.

radnice

Stávající zvláštní označení pro parkovaní O1 AA xxxxxx (šestimístné číslo) je nutné nejpozději do 31.12.2012 vyměnit za nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - nové označení O7 CC xxxxxx (šestimístné číslo). Po tomto datu nebude stávající označení platné a občané by tak nemohli využívat výhody z průkazu plynoucí. Aby výměna proběhla bez obtíží a nepříjemného čekání, bylo by vhodné, aby občané s výměnou neotáleli a učinili tak již v nejbližší možné době. Pro vyřízení této záležitosti je třeba, aby  s sebou občané vzali:

  1. průkazovou fotografii odpovídající jejich současné podobě
  2. průkaz ZTP nebo ZTP/P
  3. stávající parkovací průkaz
  4. občanský průkaz.

K výměně parkovacího průkazu je nutná přítomnost zdravotně postižené osoby. Pouze u nezletilých osob a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům může výměnu zajistit zákonný zástupce nebo opatrovník. Zákonný zástupce se prokáže svým občanským průkazem, opatrovník pak občanským průkazem a listinou o ustanovení opatrovníkem.
Výměnu parkovacího průkazu zajišťuje Městský úřad Tišnov, odbor sociálních věcí, nám. Míru 346, Tišnov (vedle polikliniky), 1. patro, dveře č. 218. K výměně průkazu se dostavte v úředních dnech, tj. v pondělí a středu 7 - 17 hod., nebo v pátek 7 - 12 hod.

Přílohy