Zpět

Svoz odpadu o svátcích

Oznamujeme občanům, že v Tišnově a místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov proběhne ve svátečních dnech 24.-26. prosince 2014 a 1. ledna 2015 svoz směsného domovního odpadu stejně jako v běžných pracovních dnech.

Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr města (Wágnerova 1543) bude uzavřen 24.-26., 31.12. 2014 a 1.1.2015. Ostatní dny mezi svátky bude sběrný dvůr otevřen, je možné tedy využít i sobotu 27.12.2014 v dopoledních hodinách od 8.00 do 12.00 h..

radnice

Prosíme občany, aby papír z vánočních dárků v případě naplnění kontejneru na papír neukládali mimo kontejner a neznečišťovali tak okolí stanovišť s kontejnery. Větší množství papíru je možné předat na sběrném dvoře nebo kdykoli do modrého velkoobjemového kontejneru na ul. Dvořáčkové pod ZŠ nám. 28. října, kde město zřídilo nové stanoviště kontejneru pro ukládání papíru (viz. příloha). Děkujeme.


Přílohy