Zpět

Regenerace zeleně pokračuje na sídlišti Pod Květnicí

V těchto dnech byla zahájena 2. etapa projektu „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov“. Na sídlišti Pod Květnicí právě probíhá kácení stromů a výřez keřů. Vybrané stromy jsou káceny s ohledem na provozní bezpečnost a jejich špatný zdravotní stav. V měsících březnu a dubnu 2015 bude vysazeno 152 stromů a 5045 keřů. Stávající velmi hodnotná vzrostlá zeleň tak bude doplněna o malokorunné kvetoucí druhy stromů a o nové keřové skupiny. V průběhu jarních měsíců provede souběžně na celém sídlišti arboristická firma odborné řezy stromů. Práce budou dokončeny v červnu tohoto roku.

(19. února 2015)

Obrázek

Fotogalerie