Zpět

Pytlový sběr plastů v roce 2015 - úleva – špatný údaj v TN č. 1/2015

Omlouváme se občanům za nepřesný údaj uvedený v Tišnovských novinách č. 1/2015 týkající se úlevy z místního poplatku „za komunální odpad“ za 1kg plastů předaných v rámci pytlového sběru plastů.

Úleva z poplatku pro rok 2015 zůstává nezměněna a činí 4Kč/kg předaných plastů oproti uváděným 2Kč/kg v článku TN č. 1/2015.

radnice

Uvedený údaj byl navržen ke schválení v Zastupitelstvu města a z důvodu brzké uzávěrky Tišnovských novin jsme chtěli občany informovat včas, Zastupitelstvo však následně změnu výše úlevy neschválilo.

K zásadní změně systému pytlového sběru plastů ale dochází. Občané zapojeni do systému nově obdrží při následném tištění čárových kódů pytle na třídění plastů zdarma. Podrobné informace naleznete na těchto stránkách ve složce „Odpady“.