Zpět

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

...

odpady

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

31.3.2015   ul.Černohorská, ul.Janáčkova

1.4.2015     ul.Kvapilova, parkoviště u Pošty 3

2.4.2015     ul.Drbalova, U Humpolky

7.4.2015     parkoviště ul.Polní, ul. Erbenova

8.4.2015     ul. Mrštíkova, ul.Klášterská (u závor)

9.4.2015   ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul.Purkyňova (nemocnice)

14.4.2015   Pejškov (u zastávky), ul.Brněnská (u pily)

15.4.2015   Kukýrna (u ordinace p. Stalmachové ), Jamné (na návsi a „U Vlachů“)

16.4.2015   ul. Za mlýnem, Hajánky

21.4.2015   ul. Halasova , ul. Králova (na konci)

22.4.2015   ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

 

Na každém sběrném stanovišti je umístěn kontejner v době od l5,30 hod. do l8,00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze považovat odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj.. Pokud je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů. K přistaveným kontejnerům je možné donést i velkoobjemové elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (chladničky, sporáky, televize, monitory aj.), a které město odebírá prioritně na sběrném dvoře. Respektujte zde prosím pokyny obsluhy, děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách nebo uložit do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad (od 20.3. do 11.12.2014 se vyváží každý sudý týden v pátek) nebo větší množství bioodpadu odvést přímo na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora. 

(24. března 2015)