Zpět

Konečný výsledek pytlového sběru plastů v roce 2014

Množství vytříděných plastů v rámci motivačního pytlového sběru plastů za rok 2014 naleznete na podstránce "Odpady", kde je umístěn konečný výsledek pytlového sběru plastů v roce 2014. Naleznete zde pod svým variabilním symbolem vypočtenou úlevu z místního poplatku "za odpad" a případně i počet neuznaných pytlů s plasty. Stále se totiž vyskytují pytle s nežádoucími příměsemi: textil, papír, kov, obuv, stavební odpad, plasty z rozebraných elektrozařízení, díly auta.

V případě, že Vám počty pytlů za prosinec nesedí s Vámi předanými, dostavte se prosím k vyřešení nesrovnalostí na oddělení komunálních služeb (přízemí radnice vlevo) nejpozději do 22.12.2014. Několik pytlů bylo předaných bez čárového kódu.

Obrázek

V měsíci prosinci nebyly uznány pytle pod těmito kódy:

9008005503 kov

9008005274 sekačka

9008002297 role, plasty ze stavby

9008008470 kov, díly auta

9008004910 kartáče

9008020558 kov

9008003146 obuv

9008008717 odpadní trubky

9008002402 kov

9008012020 obuv

9008003146 kov

9008002392 látky

9008009534 díly z auta

9008009702 papír

Přílohy

Fotogalerie