Zpět

Co s vánočním stromkem po Vánocích?

Stromek vám začíná doma pomalu opadávat a nevíte si rady, kam s ním? Důkladně odstrojený vánoční stromek je možné jako bioodpad uložit na sběrném dvoře. Můžete také využít možnosti odložit stromek u některého ze stanovišť na tříděný odpad nebo na sídlištích i u stanovišť na směsný domovní odpad. Pracovníci města pak tyto stromky průběžně odvážejí, stromky se následně štěpkují a štěpka se využívá v kotelnách na biomasu. Děkujeme, že třídíte.