Zpět

Informace o dopravních uzavírkách v okolí Tišnova

(aktualizováno 26.3.2015) Dovolujeme si upozornit na plánované uzavírky komunikací, které budou realizovány v následujícím období v Tišnově a jeho nejbližším okolí.

...

Mapa uzavírek

  1. Z důvodu provádění přípojky NN bude probíhat částečná uzavírka silnice č. III/37719 v obci Hluboké Dvory v termínu od 15. dubna 2015 do 24. dubna 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu.
  2. Z důvodu provádění přípojky NN bude probíhat částečná uzavírka silnice č. III/37913 v obci Unín v termínu od 1. dubna 2015 do 15. dubna 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu.
  3. Z důvodu provádění stavebních prací na vybudování přeložky krajské komunikace bude probíhat úplná uzavírka ulice Klášterské v Tišnově v termínu od 23. března 2015 do 31. října 2015. Provoz vozidel bude výrazně omezen, upozorňujeme na neprůjezdnost železničního přejezdu na Trmačově.
  4. Z důvodu realizace stavebních prací bude od 23. března 2015 do ukončení výstavby omezeno parkování v ulici Na Loukách v Tišnově a rovněž bude zcela vyloučena možnost parkování na odstavné ploše mezi kruhovým objezdem u nádraží ČD a železničním přejezdem na Trmačově.
  5. Z důvodu provádění prací na splaškové kanalizaci a ČOV bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Všechovice v termínu od 19. března 2015 do 15. června 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.
  6. Z důvodu provádění prací na výstavbě kanalizace a ČOV bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Horní Loučky v termínu od 15. března 2015 do 15. června 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.
  7. Z důvodu provádění prací na dešťové kanalizaci a stavbě stezky bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Malhostovice v termínu od 1. dubna 2015 do 30. dubna 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu.
  8. Z důvodu provádění prací na stokové síti bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Šerkovice v termínu od 16. března 2015 do 15. června 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.
  9. Z důvodu provádění prací na stokové síti bude probíhat úplná a částečná uzavírka silnice v obci Železné v termínu od 16. března 2015 do 15. června 2015. Objízdná trasa uzavřené komunikace bude vedena přes obec Lomničku a město Tišnov, provoz v částečně uzavřeném úseku bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

V přiložené mapě naleznete místa vybraných uzavírek. Aktuální zobrazení uzavírek je dostupné na webové stránce JSDI (www.dopravniinfo.cz) nebo přímo přes odkaz: http://mapa.dopravniinfo.cz/default.aspx?LT=2.

Fotogalerie