Zpět

Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova (3/2015)

Úvodním bodem letošního třetího jednání Zastupitelstva města Tišnova bylo představení základních informací k navrhovanému rozpočtu města na rok 2015, který obsahoval i některé návrhy jednotlivých výborů a komisí. Konkrétně pak byly popsány vybrané body, které se týkaly větších investičních akcí plánovaných v tomto roce. Někteří zastupitelé následně předložili své návrhy, které spočívaly např. v přesunu vybraných položek nebo v odložení některých plánovaných investic. Po následné diskusi, kdy nebyly schváleny doplňující návrhy, byl předložený rozpočet města na rok 2015 jednomyslně schválen. Následně byl představen rozpočtový výhled města do roku 2018. I tento bod byl jednomyslně schválen všemi zastupiteli. 

radnice

V další části jednání byli zastupitelé i občané seznámeni např. se Zprávou o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2014, byla představena a následně schválena Zpráva o investičních akcích v roce 2014, ale i Zpráva o komunálních službách za rok 2014. Během ní zazněl návrh na rozšíření Tišnovských trhů o některý ze všedních dnů v týdnu. V této souvislosti bude v nejbližší době zpracován průzkum zájmu, jak ze strany prodejců, tak ze strany obyvatel města. Zastupitelstvo také schválilo výroční zprávu MěKS Tišnov za rok 2014. Starosta dále poděkoval veřejnosti za účast v anketě na pojmenování nových ulic. Zastupitelé odsouhlasili, že dvě nové ulice v lokalitě Hony Za Kukýrnou  se budou jmenovat Kuthanova a Štěpánova, ulice mezi prodejnou Albert a restaurací Na Rychtě se bude nově jmenovat Moukova.  Zastupitelé rovněž odsouhlasili předložené zápisy z Výborů finančního, kontrolního, dále z Výboru pro komunitní plánování a Osadního výboru Hájek – Hajánky. V samém závěru více než čtyřhodinového jednání byla schválena Zpráva o činnosti Rady města Tišnova a Zpráva o činnosti Výboru pro strategické plánování.

Další jednání zastupitelstva je plánováno na 18. května 2015.

19. března 2015