Zpět

Vzdali jsme poctu generálu Marianu Langiewiczovi

V roce 2013 uplynulo 150 let od několikatýdenního nedobrovolného pobytu generála Mariana Langiewicze, diktátora polského Lednového povstání r. 1863, v našem městě. Záměr vznikl na základě občanských iniciativ (především JUDr. Martina Chutného) a zástupců města.

Busta a pamětní deska byly slavnostně odhaleny 24. května v prostorách Pasáže Centrum na náměstí Komenského 146. Více informací o revolučních událostech 19. století a osobnosti generála Mariana Langiewicze se zájemci dozvědí na výstavě v Muzeu města Tišnova v Müllerově domě, která byla zahájena tentýž den a bude přístupná v běžné otevírací době muzea až do 24. srpna 2014.

Odhalení se zúčastnila generální konzulka Polska v Ostravě Anna Olszewska i zástupci polského partnerského města Sulejów.

Nad akcí a výstavou převzala čestnou záštitu velvyslankyně Polské republiky v České republice Grażyna Bernatowicz. 

Obrázek

Před samotnou událostí od ní přišel velmi milý dopis. „Vážený pane starosto, s radoastí přijímám záštitu nad slavnostním odhalením busty generála Mariana Langiewicze a výstavou připomínající tuto významnou osobnost polských dějin. Dovolte mi, abych Vám popřála hodně úspěchů ve Vašem úsilí přiblížit českému obecenstvu generála Mariana Langiewicza, velitele a diktátora Lednového povstání v Polsku. Jsem přesvědčena, že tato cenná iniciativa přispěje ke zvýšení zájmu českých občanů o polskou historii a k umocnění přátelských kontaktů mezi našimi národy,“ napsala.

Podporu písemně vyjádřil také velvyslanec České republiky v Rakousku Jeho Excelence Jan Sechter. „Vážený pane starosto, vážení občané Tišnova, milí přátelé z Polska, děkuji Vám za pozvání k výjimečné slavnosti, při které si Vaše město připomíná příběh slavného polského hrdiny a osobnosti evropských dějin generála Mariana Langiewicze. Velmi mne těší, že si připomínáte nejen jeho specificky moravskou životní etapu, ale i dobu a okolnosti, ve kterých Langiewicz spolu s našimi předky žil. Jako velvyslanec České republiky v Polsku v letech 2008 – 2013 a nyní v Rakousku jsem měl možnost poznat, nakolik je pro naše severní sousedy v Polsku jeho osobnost a lednové povstání v polovině 19. století významné a jak bohatě se k němu i dnes vztahují a dokáže je znovu a znovu trochu jinak oslovit. Langiwewicz zaujímá rovněž pevné místo v dějinách Rakouska.  Langiewiczův osud inspiroval už tehdejší současníky a budoucí politické představitele českých zemí  v Rakousku – Uhersku. I dnes bychom měli vědět, že změny velkých dějin ve střední Evropě umožnila odvaha hrdinů. Je hezké, že dnešní Vaší akcí necháváte vystoupit z učebnic historie polského hrdinu, že Vás oslovil a že jste jej příkladně zařadili do kontextu našich dějin. Dnešním dnem jste jej výrazně zapsali do tišnovské historie. Úsilí o národní a politickou svobodu v českých zemích a v Polsku je složené z velkých příběhů jako je ten Langiewiczův i tisíců malých příběhů našich odvážných a statečných předků. Dokazuje, že svoboda není nikdy samozřejmostí. Získali jsme svobodu a samostatnost zaslouženě na troskách Rakouska- Uherska společně s Poláky v roce 1918 téměř současně. Připomínejme si to nejen dnes a konejme společně s našimi sousedy ve střední Evropě tak, abychom svobodu nikdy neztratili,“ píše v dopisu.

Vzdáním pocty generálu Langiewiczovi chceme (nejen) Tišnovanům připomenout nejen tuto významnou osobnost evropských dějin, ale i úzké česko – polské vztahy a vzájemnou podporu v pohnutých časech 19. století.  Po pádu tzv. Bachova absolutismu stáli Češi před otázkou dalšího směřování při úsilí o dosažení národní svébytnosti. Radikální a ozbrojený odpor Poláků proti ruské, pruské i rakouské nadvládě byl ve své době obdivovaným aktem – přerostl v polské Lednové povstání a inspiroval politicky aktivní Čechy. Zejména mladší generace si přála reformy. Díky těmto sympatiím proudily z Čech, Moravy a Slezska zbraně, střelivo, léky, ale také peníze na podporu povstání i jeho obětí. V Českých zemích našly útočiště tisíce jeho účastníků. Řada povstalců byla na našem území nedobrovolně držena v rakouských internačních táborech. Všem Polákům se Češi snažili pomáhat. 

Fotogalerie