Zpět

Tišnovsko

znak

Tišnov - město s osmi tisíci obyvateli je rozloženo v široké kotlině, obklopené zalesněnými kopci. Tišnov je pro svou polohu právem nazýván "Bránou Vysočiny". První písemná zmínka o vsi Ťušnovice, předchůdkyni dnešního Tišnova je z r. 1233.

znak

Předklášteří - obec se nachází v Jihomoravském kraji 25 km na severozápad od Brna. Leží v malebné krajině v bráně do Českomoravské vrchoviny. Reliéf katastru je velmi členitý, výrazně rozčleněný údolními zářezy Svratky a jejími přítoky řekou Loučkou a potokem Besénkem.

znak

Drásov - obec spadá do rámce půvabného regionu Tišnovska. Geomorfologicky jde o střední část Boskovické brázdy, kterou svírají okraje Českomoravské vrchoviny - Nedvědická vrchovina na severu a Bítešská na jihozápadě.

znak

Deblín - obec ležící na svazích dvou ramen Deblínského potoka, který po asi sedmi kilometrech klikatění mezi kopci vtéká v Tišnově do řeky Svratky.

znak

Lažánky - území, ve kterém se obec nachází má vysokou krajinářskou hodnotu. Asi třetina katastru leží v přírodním parku Údolí Bílého potoka. Severní část tvoří souvislé zalesněné území s mnoha přírodně hodnotnými lokalitami, např. přírodní rezervace Slunná.

znak

Dolní Loučky - obec se nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny a leží v kopcovitém terénu Bítešské vrchoviny. Obcí protékají dvě řeky: Libochůvka a řeka Loučka, která protéká skoro celou Českomoravskou vrchovinou, aby se asi 4 km za obcí (v Předklášteří) stala součástí řeky Svratky.

Žďárec - krajinný ráz obce této severozápadní části Tišnovska je obdobný jako ráz okolí Deblína. Jen lesy tu jsou poněkud rozdrobenější. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358.

znak

Nedvědice - městečko patřící se svými třinácti sty obyvateli k největším obcím Tišnovska. Již od začátku 20. století je vyhledávaným letoviskem, poněkud později i střediskem zimních sportů.

znak

Doubravník - obec ležící na řece Svratce je proslulá především kostelem s hrobkou rodu Pernštejnů. Leží na trase Tišnov - Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě.

znak

Lomnice - malebné městečko ležící 7km severním směrem od Tišnova. Za pozornost návštěvníka stojí především zámek, kostel na náměstí, synagoga a židovský hřbitov. Velmi krásné je i okolí, které je ideální pro pěší i cykloturistiku.