Zpět

Barokní domy

Barokní domy tvoří vedle měšťanských domů z 19. století a vilové zástavby z 20. let 20. století stavební dominanty města. Většinou pocházejí ze 17. stol., postavené jsou na starších základech, zpravidla jde o šířkový dům s mansardovou střechou a štítovými vikýři (Humpolka, Panský dům), valenou klenbou, mohutnými kamennými zdmi a průjezdem nebo mázhauzem (dolní síň, kde se provozovalo řemeslo nebo obchod). Všechny stojí podél hlavní silnice procházející Tišnovem a sloužily jako zájezdní hostince, dnes jsou již opravené a modernizované.

Humpolka

Humpolka bývalý panský dvůr (jméno podle jednoho z majitelů - Jiřího Humpoleckého z Rybenska) se zájezdní hospodou U Bílého lva, stála na konci středověkého Tišnova, dnes stále slouží původnímu účelu. (Brněnská ulice)

Panský dům

Panský dům původně zájezdní hostinec, v horním sále se konaly plesy, divadelní a jiné společenské akce, dnes je zde umístěna prodejna potravin. (Komenského náměstí)

U Jana

Dvořáčkův dům barokní dům se zajímavým průčelím a stavební dispozicí, na domě jsou umístěny fragmenty fresek sv.Martina a sv.Jiří v oválných štukových rámech, dále pamětní deska dr.Jana Dvořáčka (1808 - 1865) vlastence a poslance českého i moravského zemského sněmu, který se zde narodil. Dnes je v dolní části řeznictví a bufet.(Dvořáčkova ulice)

Perštýn

Perštýn dříve starý právovárečný dům s kčmou a lazebnou, pak hostinec U Hradu Perštýna, bývalo zde německé kasino a hrávalo se zde německé divadlo, je znám hlubokými a velmi kvalitními sklepy, dnes je sídlem více firem a čajovny U Palce. (Jungmannova ulice)

Peklo

Peklo původně zájezdní hospoda Na Pekle, název vznikl podle majitele z počátku 17.století Šimona Pekelníka, od roku 1616 tišnovského rychtáře, později na počátku 18.století proslulá jako sídlo loupežnické tlupy (viz Smolné knihy Velké Bíteše). Dnes je zde umístěna prodejna průmyslového zboží. (Jungmannova ulice)

U Bílé růže

původně zájezdní hostinec známý jako místo loučení rekrutů, dnes soukromý obytný dům, č.p.81. (Jungmannova ulice).

Humpolka a dům U Jana v dobových snímcích:

Humpolka - stará fotografie U Jana - stará fotografie