Společná informace k další výstavbě v lokalitě Hony za Kukýrnou

Plánovaná komunikace

Dne 10. března 2015 se na základě zvýšeného zájmu občanů uskutečnila schůzka mezi vedením města Tišnova a jednatelem společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. Jejím obsahem bylo vyjasnění podnikatelského záměru stavební firmy na pozemcích přiléhajících k nově zamýšlené komunikaci kolmo navazující na ulici Lomnická a uzavírající ulice K Čimperku, Marie Pavlíkové a Formánkova. Samotná pozemní komunikace bude vybudována na náklady společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. a je v tuto chvíli ve fázi územního řízení. Zahájení výstavby komunikace je plánováno na druhou polovinu roku 2015. 

zobrazit vše

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná ve pondělí 16. března 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

zobrazit vše

Akce Městské knihovny Tišnov na březen

knihovna1.jpg

Zveřejňujeme plakáty k akcím Městské knihovny Tišnov, které se uskuteční v měsíci březnu 2015.

zobrazit vše

Lokální média a lokální informace

Pozvánka

Pozvánka na workshop LOKÁLNÍ MÉDIA A LOKÁLNÍ INFORMACE dne 17.3.2015 od 15 hodin.

zobrazit vše

Informace ze schůze Rady města Tišnova (5/2015)

radnice

Ve středu 4. března 2015 proběhla schůze Rady města Tišnova č. 5/2015. Na úvod radní vzali na vědomí návrhy na pojmenování nových ulic, které projednala Komise pro kulturu a cestovní ruch. Rada následně doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit názvy nových ulic ve městě Tišnově. Tyto návrhy by měly být projednány na zasedání zastupitelstva dne 16. března 2015. 

...

zobrazit vše

Výběrové řízení

Rohovka

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent Odboru správních a vnitřních věcí - evidence obyvatel, matrika (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Rekonstrukce polikliniky – upozornění pro pacienty a klienty Úřadu práce Tišnov

poliklinika_nova.jpg

Dne 16. února 2015 byla zahájena rekonstrukce budovy Polikliniky Tišnov. Objekt projde v následujících měsících rozsáhlou rekonstrukcí, která bude spočívat zejména v zateplení budovy a výměně oken. Cílem investiční akce je prodloužení životnosti budovy a snížení energetických nároků na vytápění. 

...

zobrazit vše

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2015

Rozpočet

Dnes byl na úřední desce i na internetových stránkách zveřejněn návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2015.

Rozpočet města Tišnova na rok 2015 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 16. března 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz v termínu od 2. března 2015 do 13. března 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude návrh rozpočtu schvalován.

(27. února 2015)

zobrazit vše

Dopravní průzkum „Jak cestujeme do Brna a v Brně?“

Plakát

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje pro Statutární město Brno jedinečný a rozsáhlý průzkum o dopravním chování cestujících na území města Brna. Během průzkumu, který bude anonymní, osloví tazatelé 4200 respondentů přijíždějících do Brna. Vzhledem k tomu, že velká část občanů Tišnova i okolních obcí dojíždí do Brna za prací nebo službami, je předpoklad, že budou v rámci průzkumu osloveni i oni.

zobrazit vše

Poděkování občanům za návrhy na pojmenování nových ulic

Ilustrační obrázek

Městský úřad Tišnov děkuje všem občanům, kteří svými návrhy aktivně přispěli do ankety na pojmenování tří nových ulic ve městě. Všechny obdržené varianty budou nyní projednány v Komisi pro kulturu a cestovní ruch.

V rámci veřejné ankety byla na Městský úřad Tišnov doručena celá řada zajímavých námětů. Komise nyní bude posuzovat celkem 117 návrhů, které obsahují 87 možných názvů nových ulic. Z toho vyplývá, že některé návrhy se opakovaly, část z nich dokonce více než dvakrát. Dále jsme obdrželi 22 samostatných návrhů na pojmenování ulic bez upřesnění lokality.  Komise proto vybere max. 5 názvů pro každou ulici a sestaví doporučené pořadí, vždy s odůvodněním výběru navrhovaného názvu. Zpracovaný  materiál bude poté předložen do orgánů města, a to nejdříve do rady a poté do zastupitelstva.

(24. února 2015)

zobrazit vše
Celkem položek: 432