Jarní ptačí trhová slavnost

Plakát

Přijměte srdečné pozvání na „Jarní ptačí trhovou slavnost“, která se uskuteční v sobotu 28. března 2015 na náměstí Míru v Tišnově, v době od 8.00 hod. do 11.30 hod. Kulturní vystoupení slavnosti zpestří prodejci Tišnovských trhů svojí řemeslnou, sezónní, ale především velikonoční nabídkou. Trhovou slavnost spolupořádá město Tišnov a Městské kulturní středisko Tišnov.

(24. března 2015)

zobrazit vše

Vyhlášení dotačního programu – podávání žádostí

Rozpočet

Město Tišnov vyhlásilo dne 18. února 2015 dotační program „Podpora činnostioblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015“.

Sdělujeme žadatelům, že žádosti se podávají pouze písemně na předepsaném formuláři s uvedením příslušné oblasti činnosti, a to od 21.3.2015 do 3.4.2015 prostřednictvím podatelny MěÚ Tišnov (budova MěÚ nám. Míru 346 - přízemí) nebo poštou na adrese MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov. Ke splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou MěÚ k poštovní přepravě v poslední den lhůty.

zobrazit vše

Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova (3/2015)

radnice

Úvodním bodem letošního třetího jednání Zastupitelstva města Tišnova bylo představení základních informací k navrhovanému rozpočtu města na rok 2015, který obsahoval i některé návrhy jednotlivých výborů a komisí. Konkrétně pak byly popsány vybrané body, které se týkaly větších investičních akcí plánovaných v tomto roce. Někteří zastupitelé následně předložili své návrhy, které spočívaly např. v přesunu vybraných položek nebo v odložení některých plánovaných investic. Po následné diskusi, kdy nebyly schváleny doplňující návrhy, byl předložený rozpočet města na rok 2015 jednomyslně schválen. Následně byl představen rozpočtový výhled města do roku 2018. I tento bod byl jednomyslně schválen všemi zastupiteli. 

zobrazit vše

Informace o dopravních uzavírkách v okolí Tišnova

Mapa uzavírek

(aktualizováno 26.3.2015) Dovolujeme si upozornit na plánované uzavírky komunikací, které budou realizovány v následujícím období v Tišnově a jeho nejbližším okolí.

...

zobrazit vše

Výběrová řízení MěKS Tišnov

MěKS

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, vyhlašuje výběrová řízení na pozice: pracovník/pracovnice Tišnovské Televize (podrobnosti zde), Vedoucí Muzea (podrobnosti zde) a Vedoucí Galerie (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2015/2016

školka

Zápis dětí do MŠ proběhne ve středu 29. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte).

...

zobrazit vše

Z minulosti do budoucnosti

hiiidgfd.png

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem se návštěvníkům otevře první jarní den

Centrum Eden, ráj inspirace, poznání a zábavy pro celou rodinu, otevře veřejnosti své brány poprvé o víkendu 21. a 22. března 2015 na Slavnostech jara. Návštěvníci uvidí výsledky rozsáhlé rekonstrukce zchátralého bystřického statku Mittrowských, k němuž přibyla stavba horácké vesničky či ekopavilon, a užijí si speciálně připravený zábavný program pro děti i dospělé. Vstup na dvoudenní akci je volný. 

...

zobrazit vše

Tišnovské trhy 2015 - přehled hlavních akcí

Trhy

Na přiloženém plakátu zveřejňujeme přehled hlavních akcí s souvislosti s pravidelnými Tišnovskými trhy.

zobrazit vše

Stavební činnost v okolí nádraží ČD Tišnov – upozornění pro občany a cestující

Vizualizace terminálu

Dnem 16. března 2015 bude v Tišnově zahájeno několik investičních akcí. Tyto s sebou přinesou omezení spočívající v organizaci dopravy a především ve snížení počtu parkovacích míst v okolí nádraží ČD. 

...

zobrazit vše

Modernizace autobusového terminálu Tišnov - UPOZORNĚNÍ pro cestující.

terminal.jpg

Vzhledem k plánované modernizaci autobusového terminálu v Tišnově upozorňujeme na některá omezení v místech stavby. Žádáme všechny cestující o trpělivost a věříme, že jim nový terminál do budoucna přinese větší komfort při cestování.

zobrazit vše
Celkem položek: 432